SEMINÁŘ KONTEMPLACE V LAUDATO SI' (KLS)

Já přesto budu jásat v Hospodinu

Uvedení do kontemplace podle encykliky Laudato si' papeže Františka

Popeleční středa 17. 2. až Slavnost Seslání Ducha 23. 5. 2021

Dále v článku jsou vám k dispozici odkazy na tištěné i audio materiály k tomuto semináři.

kontemplace_seminar_titulka_2

Níže prezentovaný seminář je upravenou verzí semináře Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou, který jsme ve farnosti začali vloni v postní době, ale vlítla nám do toho korona a většina účastníků seminář nakonec vzdala. Letos to není s koronou o nic lepší, ale možná, že je načase nečekat se vším "až bude po všem" a začít znovu uprostřed té velké celosvětové bolesti důvěřovat, že život v tomto zraněném a zraňujícím stvoření je možný, ba dokonce smysluplný a krásný. Proto jsme také seminář přejmenovali podle motta naší diecéze na letošní rok, což snad lépe odpovídá současné situaci, ve které právě žijeme.

Kdo byste se chtěl přidat (začínáme na Popeleční středu 17. února 2021), pročtěte si v doprovodných materiálech praktické pokyny, případně předmluvu, pokud jste spíše papíroví, než počítačoví, stáhněte a vytiskněte si doprovodný sešitek, najděte si parťáka či vytvořte online skupinku a pomalu se chystejte. Pokud byste s formou účasti potřebovali poradit, případně se připojit do centrální podpůrné online skupiny, ozvěte se chebskému faráři ([email protected]).

Pokud byste se chtěli pouze inspirovat postními a velikonočními kázáními, mrkněte se na farnostcheb.cz/velikonoce

PŘIHLÁŠKY K SEMINÁŘI

Pokud si chcete seminář projít bez využití osobního či skupinového doprovázení, je vám k dispozici Doprovodný sešitek, encyklika Laudato si‘ a odkazy na audionahrávky každotýdenních katechezí (viz níže). V tomto případě se k účasti na semináři nemusíte hlásit. Velmi ale doporučujeme, abyste se při semináři nechali doprovázet vaším duchovním průvodcem, nebo alespoň se o jeho prožívání sdíleli s někým z vašich přátel a souputníků na duchovní cestě. 

Pozn.: Protože v doprovodném sešitku i na těchto webových stránkách je vám k dispozici druhé, revidované vydání semináře, při poslechu audiokatechezí se občas může stát, že nebudou ladit příležitostně zmiňovaná čísla poznámek pod čarou, za což se omlouváme. Základní orientaci v sešitku by to ale nemělo narušit. 

UVEDENÍ DO SEMINÁŘE

Předmluva TEXT

Praktické podněty TEXT

POSTNÍ DOBA: KONTEMPLATIVNÍ CESTA POUŠTÍ DNEŠNÍHO STVOŘENÍ

Postní část semináře nás pozve k upevnění návyku denních tichých chvil a lectio divina a srkze doprovodnou četbu prvních pěti kapitol Laudato si' nás vybídne k přijetí reality, ve které žijeme, a k jejímu vnímání ve světle Božího slova.

Pozn.: Protože v doprovodném sešitku i na těchto webových stránkách je vám k dispozici druhé, revidované vydání semináře, při poslechu audiokatechezí se občas může stát, že nebudou ladit zmiňovaná čísla poznámek pod čarou či stránek sešitku, za což se omlouváme. Základní orientaci v sešitku by to ale nemělo narušit. 

Přípravný týden: Skrytost a kontemplace stvoření TEXTY KATECHEZE

1. týden postní: Kontemplativní přijetí reality TEXTY / KATECHEZE

2. týden postní: Kontemplativní evangelium stvoření TEXTY / KATECHEZE

3. týden postní: Kontemplace uvnitř kořenů krize TEXTY / KATECHEZE

4. týden postní: Kontemplativní síť vztahů TEXTY / KATECHEZE

5. týden postní: Kontemplativní dialogické jednání TEXTY / KATECHEZE 1 / KATECHEZE 2

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM: PRÁZDNOTA KONTEMPLACE

O Svatém týdnu a Velikonočním Triduu se v osobní modlitbě nechte vést liturgií slavenou ve vaší farnosti, případně pro inspiraci využijte níže připojené odkazy.

Svatý týden: Křížová cesta do Srdce stvoření

srdce

Velikonoční triduum: Prázdnota po prázdnotě volá

VELIKONOČNÍ DOBA: KONTEMPLATIVNÍ EKOLOGICKÁ SPIRITUALITA

totojeden_ladmanVe velikonoční době se ve druhé části našeho semináře necháme inspirovat šestou kapitolou encykliky papeže Františka Laudato si‘ („Ekologická výchova a spiritualita“), ve které je výslovných zmínek o kontemplaci nejvíce (celkem osm). Již jen to naznačuje, že dosavadní zmínky o kontemplativním postoji nejsou ve Františkově pojetí „péče o nás společný domov“ něčím jen jakoby zvenčí přidaným pro okrasu, ale že kontemplativní rozměr této péče je rozměrem nezbytným a základním. 

2. týden velikonoční: Ekologická rovnováha skrze kontemplaci TEXTY / KATECHEZE

3. týden velikonoční: Kontemplativní ekologická konverze TEXTY / KATECHEZE

4. týden velikonoční: Prorocký a kontemplativní životní styl TEXTY / KATECHEZE

5. týden velikonoční: Mystický rozměr kontemplace TEXTY / KATECHEZE

6. týden velikonoční: Osvojování si kontemplativního postoje TEXTY / KATECHEZE

7. týden velikonoční: Kontemplativní tanec Trojice TEXTY / KATECHEZE

Závěrečný týden: „Hle – všechno tvořím nové!“ TEXTY / KATECHEZE

PŘÍLOHY K SEMINÁŘI

kontemplace_seminar_titulka_3

Příloha 1: Chvalozpěv Stvoření TEXT

Příloha 2: Modlitba za naši Zemi TEXT

Příloha 3: Modlitba křesťanů a celého stvoření TEXT

Příloha 4: Momenty kontemplativního jednání TEXT

Příloha 5: Ikona Nejsvětější Trojice Andreje Rubleva TEXTPOUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

Použité prameny a doporučená literatura TEXT

Doprovodný sešitek ke stažení v .pdf

Encyklika Laudato si‘ zdarma ke stažení

OSOBNÍ POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Pokud byste se na cestu kontemplace chtěli nechat pozvat osobně a byli tomu ochotni věnovat čtvrt hodinky, poslechntěte si úvodní katechezi výše prezentovaného semináře:

 

Závěrečná katecheze téhož semináře, která umožňuje zadívat se na cíl této cesty a povzbuzuje k praktickým krokům na ní:

 
KAM DÁL?