Synoda o synodalitě - chebské audioinspirace

Níže jsou vám k dispozici audionahrávky nedělních kázání z postní, vánoční a postní doby 2021 / 2022 a odkazy na některé související písemné materiály nabízející podněty k diskuzím nad jednotlivými tématy synody o synodalitě (viz farnostcheb.cz/synoda).

Adventně-vánoční vstup do synody

Zahájení synody v chebské farnosti přirozeně navázalo na sérii úvah o Fratelli tutti papeže Františka, po které následovala série reflexí nad jednotlivými tématy synody (viz farnostcheb.cz/synoda). Níže vám jsou k dispozici odkazy na audionahrávky nedělních kázání rozvíjejících jednotlivá témata:

Završení synody v postní době

V postní době jsme pak po covidové přestávce pokračovali novými reflexemi jednotlivých témat, na které navazovaly synodní skupinky. Níže jsou vám k dispozici odkazy na audionahrávky kázání (AUDIO) a podkladové texty (TAHÁK):

  1. 3.: 0. Všichni jsou pozváni (01)

farnostcheb.cz/synoda01 Joel 2,12-18 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 1. Rozlišovat a rozhodovat (09)

farnostcheb.cz/synoda09 Lk 4,1-13 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 2. Vést dialog uvnitř i vně (06)

farnostcheb.cz/synoda06 Lk 9,28-36 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 3. Odvážně se ujmout slova (03)

farnostcheb.cz/synoda03 Lk 13,1-9 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 4. Společně slavit bohoslužbu (04)

farnostcheb.cz/synoda04 Lk 15,1-32 TAHÁK SCHÉMA AUDIO

  3. 4.: 5. Slavnostní zakončení farní části synody

farnostcheb.cz/synoda Jan 8,1-11 AUDIO

Petr Hruška
farář