Půlnoční meditace: PĚT PŮLNOČNÍCH SLOV

Níže je vám k dispozici podklad pro "půlnoční meditaci", kterou jsem vedl na Františkolázeňské 24hodinovce 2014 (16. 11. 2014) od 0:00 do 01:00 hod.

Úvod

"Mírou naděje v tomto hlubokém a silném smyslu není míra našeho rozveselení z dobrého běhu věcí a naší vůle se investovat do podniků viditelně mířících k blízkému úspěchu, ale spíš míra naší schopnosti usilovat o něco proto, že to je dobré, a nikoli pouze proto, že to má zajištěn úspěch. Čím nepříznivější je situace, v níž svou naději osvědčujeme, tím hlubší tato naděje je. Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.

Myslím si zkrátka, že tu nejhlubší a nejdůležitější naději, tu jedinou, která nás dokáže navzdory všemu udržet nad hladinou, přimět k dobrým činům a která je jediným pravým zdrojem závratnosti lidského ducha a jeho snažení, bereme tak říkajíc „odjinud“. A tato naděje to také především je, co nám dává sílu žít a pořád znovu něco zkoušet i v podmínkách navenek tak beznadějných, jako jsou například ty zdejší."

Václav Havel
Dálkový výslech

Odpusť

 • Vyjádření lítosti „Je mi to líto“ „Mrzí mě to“
 • Přijetí zodpovědnosti „To a to jsem udělal špatně“
 • Náprava škody „Jak to mohu napravit?“
 • Upřímné pokání „Chci se změnit, pomoz mi v tom, prosím“
 • Prosba o odpuštění „Prosím o odpuštění“

Odpouštím

 • zklamání: přiznání bolesti
 • vzpoura: vykřičení agrese
 • reflexe: zjišťování informací
 • pochopení / odpuštění
 • znovubudování vztahu: důvěra

Když omluva nepřichází – vyvolat konfrontaci, jednat laskavě, vyznat svůj vlastní podíl viny

Děkuji

 • za věci
 • za skutky
 • za slova
 • za vztah
 • za bytí

Miluji

 • slovo potvrzení
 • služba
 • dárek
 • pozornost
 • dotek

Propouštím

 • dovoluji ti mít jiné názory než já: a přesto tě miluji
 • dovoluji ti říkat něco jiného než já: a přesto tě miluji
 • dovoluji jednat jinak než já: a přesto tě miluji
 • dovoluji ti být někým jiným než já: a přesto tě miluji
 • dovoluji ti jít jinam než já: a přesto tě miluji

Petr Hruška

Související odkazy: