Povzbuzením na cestě po skončení letošní Doby stvoření pro Vás může být nový film Okružní list (The Letter, 80 min.), který zprostředkuje setkání s několika lidmi z okrajů světa a s papežem Františkem, který s nimi sdílí názory a hodnoty prezentované v encyklice Laudato si'. Významnou postavou filmu je také papežský kazatel kardinál Cantalamessa. Více informací o filmu a jeho hlavních postavách najdete v této prezentaci.

Pro komunitní promítání jsou k dispozici verze s titulky v různých jazycích, včetně češtiny (po najetí kurzorem nad jednotlivé složky se vám vysvítí celý název složky včetně označení příslušného jazyka).

Film s titulky v angličtině je k dispozici také na YouTube

Film můžete promítnout ve svých farnostech, sborech, společenstvích. Můžete také pozvat k jeho sledování lidi, kteří se podílejí na vytváření klimatické politiky České republiky či jejích části. Můžete z něj čerpat naději.

Pokud se film promítá veřejně, měli byste jeho promítání zaregistrovat ZDE

Zdroj:
Světla Hanke Jarošová
Žít Laudato si' Česká republika
koordinátor