Od 24. 11. 2022 je v českém překladu k dispozici Pracovní dokument pro kontinentální etapu synody o synodalitě, tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy synodálního procesu z celého světa. Dokument bude základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy synody o synodalitě.

ZDE najdete informace, jakým způsobem je možné se do této společné reflexe zapojit v plzeňské diecézi. Výsledky této společné reflexe předloží jednotlivé diecéze do 15. 1. 2023. Odpovědi budou shrnuty za celou biskupskou konferenci a postoupeny kontinentálnímu synodnímu shromáždění, které se sejde v Praze 5. - 12. února 2023 a vypracuje svůj vlastní závěrečný dokument, v němž se zamyslí nad třemi otázkami s ohledem na své specifické prostředí.

Během prvních pěti dnů kontinentálního jednání Synody bude každou biskupskou konferenci zastupovat 14 delegátů. Osobně do Prahy přijedou její předseda a tři další zástupci, zatímco dalších deset se připojí online. Zbývajících 44 účastníků pozve přímo CCEE, a to včetně zástupců ostatních křesťanských církví.

Účastníci kontinentálního setkání v Praze mají nyní předložit návrhy, jak by se v budoucnu mohl celý Boží lid spolu s biskupy podílet na rozhodování v církvi. Základem jejich rokování bude dokument, který byl vypracovaný na základě podnětů z téměř všech diecézí na světě a koncem října představen ve Vatikánu (ZDE). Budou také diskutovat o tom, jak může církev naplňovat své poslání v současných společenských podmínkách.

Na závěr svých diskuzí, každá kontinentální skupina vypracuje finální dokument, který v březnu 2023 zašle generálnímu sekretariátu. Tento sekretariát pak, na základě těchto kontinentálních dokumentů, vypracuje druhé Instrumentum laboris, které bude zveřejněné v červnu 2023.

Synoda Prag Logo

Více informací o synodu o synodalitě v sekci Synoda a synodalita

Zdroj: Cirkev.cz