První část kontinentálního shromáždění synody, které se konalo v Praze od 5. do 12. února, zakončil pozdravem arcibiskup Gintaras Grušas, předseda Rady biskupských konferencí Evropy.

Čtyři dny modliteb a intenzivní práce. Při každodenní mši svaté a ve chvílích společné modlitby se účastníci modlili za mír na Ukrajině, za oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii, za jednotu křesťanů. doprovázela je, a tak tomu bude až do neděle 12. února, tichá a nepřetržitá modlitba mnoha bratří a sester kontemplativního života ve 180 klášterech rozesetých po celé Evropě.

Během pracovních zasedání bylo představeno 39 národních zpráv k otázkám Dokumentu pro kontinentální etapu; svobodná a klidná konfrontace pokračovala v práci ve skupinách: rozděleni do 13 skupin účastníci pokračovali v reflexi "o intuicích, které rezonují, o napětí a rozdílech, které se objevují, o prioritách a výzvách k činnosti, které je třeba sdílet s ostatními církvemi".

Kromě toho se shromáždění zúčastnilo 270 online účastníků. Jednalo se o delegáty národních biskupských konferencí, kteří byli rozděleni do 12 skupin a shromáždění předložili shrnutí své práce.

Byl prostor také pro mnoho spontánních příspěvků a příspěvků hostů, které přispěly ke opravdové synodální zkušenosti: Arcibiskup Grušas připomněl, že "synodalita je tématem našeho setkání a myslím, že jsme zakusili plody vzájemného naslouchání jeden druhému a společně s druhými. Zažili jsme, že jsme rodina, církev, laici, muži a ženy, zasvěcené osoby a biskupové. A zažili jsme, jak tato rodina vypadá na evropské úrovni".

Redakční výbor předložil shromáždění návrh závěrečného dokumentu (VIDEO). Tento dokument byl vypracován na základě indicií a slov samotného shromáždění, nebyl připraven předem. Proto je to také zatím stále ještě dokument pracovní, který ještě podléhá „pozměňovacím návrhům“ všech delegátů shromáždění a některým redakčním úpravám. Dokument, který byl předběžně schválen shromážděním, bude po úpravách navržených v následné diskuzi vrácen všem účastníkům k případné další revizi a teprve poté bude předán generálnímu sekretariátu synody.

Závěrečné poznámky tohoto dokumentu (ZDE ke stažení v .pdf), upravené podle návrhů diskuze ve shromáždění, lze považovat za první plod práce těchto dnů. Zasíláme vám je v plném znění. Dokument může být šířen ke společné reflexi.

Evropské kontinentální shromáždění: Závěrečné poznámky (.pdf)

Mezi body, které dokument popisuje, je např. zmíněna potřeba prohloubit teologii synodality a formaci v synodalitě, která by brala v úvahu i znamení doby. Jedním z silných návrhů shromáždění je, aby se takovéto setkání, na němž by se sešli zástupci celého Božího lidu, konalo pravidelně, alespoň jednou za deset let.

Od 10. do 12. února se budou ke společné reflexi a modlitbám scházet již jen předsedové biskupských konferencí, aby si v biskupské kolegialitě znovu připomněli a reflektovali společně prožitou synodální zkušenost.

Praha, 9. února 2023

Zdroj: prague.synod.2023

Dokumenty ke stažení:
Ostatní kontinentální shromáždění:
  • Severní Amerika - série deseti virtuálních setkání (prosinec 2022 až leden 2023)
  • Oceánie 5. - 9. února 2023, Suva, Fidži
  • Střední Východ 12. - 18. února, Bejrút, Libanon
  • Asie 24. - 26. února 2023, Bangkok, Thajsko
  • Afrika 1. - 6. března 2023, Addis Abeba, Etiopie
  • Latinská Amerika čtyři regionální shromáždění: 13. - 17. února 2023 El Salvador, 20. - 24. února 2023, Dominikánská republika, 27. února - 3. března 2023 Ekvádor, 6. - 10. března 2023 Brazílie

Více o kontinentálních shromážděních ZDE.