Byly zveřejněny (anglicky ZDE, česky ZDE) "Závěrečné poznámky biskupů", předsedů biskupských konferencí shromážděných 10. - 11. 2. 2023 v Praze, na závěr kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě. Toto navazující jednání se konalo na základě podnětu vzešlého z Pracovního dokumentu pro kontinentální etapu (čl. 108).

Po účasti na synodním shromáždění, jehož závěry již byly zveřejněny (ZDE) a rozsáhlý závěrečný dokument, který byl shromážděním přijat, bude brzy vydán, biskupové ve zveřejněném textu tuto zkušenost a tento dokument komentovali ze svého vlastního pohledu.

Kontinentálního shromáždění synody v Praze se zúčastnily asi dvě stovky účastníků, 156 delegátů z 39 biskupských konferencí Evropy a 44 delegátů pozvaných Radou biskupských konferencí Evropy. K nim se přidalo 270 online delegátů. Shromáždění se konalo od 5. do 9. února a skončilo přijetím závěrečného dokumentu, který přijali také biskupové na svém závěrečném zasedání.

Zde je k dispozici plné znění závěrečné zprávy biskupů:


Předsedové biskupských konferencí se ke své závěrečné reflexi setkávali jak všichni společně, tak v pracovních skupinách po dva dny, v pátek 10. 2. a v sobotu 11. 2.

Páteční večerní mši svaté v beneditktinském klášteře v Břevnově předsedal bělehradský arcibiskup László Német, který mimo jiné ve své promluvě (viz ZDE) řekl tato pro mě velmi silná a nadějná slova:

"Není zvláštní, že podporujeme téměř veškerý vědecký vývoj, ale v naší náboženské oblasti se horečně držíme každé maličkosti, staletí či tisíciletí starých pseudotezí, které moderní výzkum dnes vysvětluje jinak? To se týká pojmu hříchu, prostoru sexuálního poznání, sociální nespravedlnosti - a tak bych mohl pokračovat.

Dnešní evangelium poukazuje na pravdu, že i po pádu mají lidé stále možnost prosit Boha o pomoc. Dnešní příběh je zajímavý: Ježíš kupodivu není hlavní postavou první poloviny příběhu. Hlavními postavami jsou zde lidé, kteří vedou pacienta k Ježíši. Není to pacient, kdo prosí Boha o pomoc, ale druzí v jeho zastoupení. V tomto chování se nacházíme jako biskupové, mezi jejichž hlavní úkoly patří pomáhat nemocným, hluchým, slepým, osamělým, postiženým a myslícím lidem a zastávat se jich.

Nedávná synoda mi však ukázala, že tento příběh má i jiné vysvětlení. Co když jsme my ti nemocní z dnešního evangelia, hluší, němí nebo slepí? A ti, kteří nás vedou k Ježíšovi, jsou účastníci kontinentální části synody o synodalitě?”

Prezident CCEE, arcibiskup z Vilniusu Gintaras Grušas, který předsedal sobotní večerní mši v kostele Všech svatých, položil svým spolubratřím biskupům ve své promluvě (viz ZDE) na srdce toto:

"Tento týden jsme šli společnou cestou jako zástupci našich církví z celého světa. Evropy. Je to nejen výsada, ale také poslání, které nám bylo svěřeno jako pastýřům stáda, které nám bylo svěřeno. Při společném putování s naším lidem musíme dbát na to, abychom kráčeli po cestou, která vede k životu. Abychom se podobali Dobrému pastýři a pečovali o každou z ovcí, ať už se zdržuje uprostřed stáda, nebo se zatoulala, je zdravá, nebo onemocněla, ať už reaguje na pastýřův hlas, nebo jeho volání ignoruje. Víme, že pro Mojžíše nebylo snadné věrně předávat lidem Boží příkazy, ani Ježíš neměl okamžitý úspěch v tom, že by ti, kteří se o něj zajímali, také hned přijali celek jeho učení. Mnohé se vyjasnilo díky vylití Ducha svatého, ale i v průběhu staletí byla věrnost jeho učení vždy velkou výzvou nejen pro členy jeho těla, ale i pro ty, kterým je svěřena plnost trojího duchovního úřadu...

Naše synodální cesta nekončí zde v Praze, ale bude pokračovat společně se zástupci ostatních kontinentů, kteří se sejdou v Římě letos v říjnu a v říjnu příštího roku. Bude také pokračovat svým způsobem v každé z našich zemí a diecézí. Jsme povoláni k tomu, abychom v této cestě pokračovali společně, abychom se nechali utvrdit Božím slovem, že se můžeme rozhodnout dělat zdánlivě nemožná rozhodnutí, abychom zůstali věrní jeho Moudrosti, abychom setrvávali v rozhodnutí naplňovat jeho přikázání, ale abychom tak také vždy činili s důvěrou ve velké Boží milosrdenství, které nás přivede zpět na cestu, kterou má pro nás připravenu."

Petr Hruška

Další zdroje:
Ostatní kontinentální shromáždění:
  • Severní Amerika - série deseti virtuálních setkání (prosinec 2022 až leden 2023)
  • Oceánie 5. - 9. února 2023, Suva, Fidži
  • Střední Východ 12. - 18. února, Bejrút, Libanon
  • Asie 24. - 26. února 2023, Bangkok, Thajsko
  • Afrika 1. - 6. března 2023, Addis Abeba, Etiopie
  • Latinská Amerika čtyři regionální shromáždění: 13. - 17. února 2023 El Salvador, 20. - 24. února 2023, Dominikánská republika, 27. února - 3. března 2023 Ekvádor, 6. - 10. března 2023 Brazílie

Více o kontinentálních shromážděních ZDE.