Pro všechny, kdo se trochu zajímáte o šíření a žití poselství encykliky Laudato si' papeže Františka v našich končinách, doporučuji pročíst si dopis, který před začátkem doby postní rozeslala Světla Hanke Jarošová, koordinátorka hnutí Žít Laudato si' česká republika. Dole pod dopisem jsou ke stažení modlitební podněty k postní době.

Srdečně Vás zdravím!

Píšu Vám teď před začátkem doby postní, abych Vám připomněla a Vašim modlitbám svěřila proces ekologického obrácení, který probíhá v církvích všude po světě a také u nás v ČR.

Mám velikou radost, že se daří rozvíjet vztahy mezi organizacemi zapojenými do celosvětového Laudato si' hnutí na středoevropské úrovni. Péčí koordinátorky evropských programů se jako zástupci organizací zemí V4 setkáváme k sdílení a navazování spolupráce. Díky tomu mohu teď doporučit Vaší pozornosti slovenské programy pro děti DOBROčiny | eRko - HKSD a polské programy pro farnosti Zielone parafie. V Maďarsku je o témata Laudato si' tak velký zájem, že v roce 2022 proběhl první kurz pro Laudato si' animátory v maďarském jazyce Home HU - Laudato Si Animators. O možnosti vytvořit verzi kurzu v češtině a ve slovenštině nyní jednáme.

Ráda bych také Vaší pozornosti doporučila nově přeloženou ekumenickou ekologickou křížovou cestu, kterou se budeme společně modlit po celou dobu postní každé úterý v 21:30 v místnosti Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet. Je to křížová cesta, kterou poprvé slavili před šesti lety členové šesti různých církví včetně Římskokatolické v oblasti Appalačského pohoří. Tamní krajina je podobně jako krajina naše znetvořována povrchovou těžbou uhlí a její autoři potkávají trpícího, ponižovaného Krista v krajině vysvlékané ze svých společenstev a také v uprchlících, kteří denně umírají na útěku před záplavami, hladomory a válkami vyvolanými klimatickou změnou. Její český text je ke stažení zde a v příloze tohoto emailu.

K podpoře svého vlastního obrácení a obrácení svého společenství v této postní době můžete také využít starší materiály na záložce Modlitby | zitlaudatosi.cz, zejména doporučuji tuto postní reflexi, která mapuje ekologické hříchy, jim odpovídající ekologické ctnosti, navrhuje uzdravující jednání vedoucí od hříchů k ctnostem a po třech letech je stále aktuální. Prosím také, budete-li k tomu přivedeni, abyste se spolu se světovým Laudato si' hnutím pomodlili modlitbu za rodiny z modlitební knihy LSM, kterou najdete v příloze a ke stažení zde.

V součinnosti se světovým Laudato si' hnutím jsme zahájili český díl úsilí o to, aby církevní instituce veřejně vyjadřovaly svůj závazek neinvestovat finanční prostředky do projektů těžby a zpracování fosilních paliv a dalších průmyslových aktivit škodících přírodnímu prostředí i lidem. K podpoře projektu vznikla nová webová stránka Divestice | zitlaudatosi.cz, která podává nejzákladnější informace v českém jazyce včetně seznamu katolických institucí, které tento závazek již veřejně oznámily a vzorového dopisu pro ty, kdo by chtěli oslovit svou instituci (biskupství, farnost, školu...) a požádat ji, aby se připojila. Oslovujeme nyní s touto výzvou česká a moravská biskupství a budeme vděční, když se připojíte.

Pokud byste měli čas a chuť, můžete si poslechnout představení zdrojů iniciativy Žít Laudato si' s odkazy na texty posledních tří papežů, které jsem mohla přednést na farářském kurzu pořádaném Spolkem evangelických kazatelů letos v lednu. Kurz nesl název "Nové nebe a nová země" a ptal se, čím nás křesťanství vybavuje pro ekologickou krizi. Záznam středečních přednášek včetně představení zdrojů této iniciativy je zde: SpEK: Farářský kurz 2023 - středa 25.1.2023 - YouTube. Podala jsem tam také poprvé ucelený výklad toho, jak a proč se od roku 2000 v křesťanských církvích slaví nově vznikající liturgická doba stvoření.

V ČR se zatím uskutečnila tři komunitní promítání filmu The Letter, který divácky přístupným způsobem představuje některá z témat encykliky Laudato si'. Představení filmu českým hydrologem Davidem Pithartem, které pronesl při promítání v Praze-Kobylisích můžete vyslechnout zde. Další promítání se zatím uskutečnila v Břeclavi a v Olomouci. Film lze volně shlédnout na You Tube z tohoto odkazu, zatím s ne zcela vyhovujícími českými titulky vytvořenými automatickým překladačem. Přihlášeným společenstvím poskytujeme ke stažení soubor s filmem k off-line projekcím. Během letošního jara by měly vzniknout kvalitní české titulky, pokud uvažujete o komunitním promítání u vás, počkejte na ně.

Děkuji za možnost být součástí tohoto hnutí obnovy a nápravy vztahů se vším stvořeným.

A děkuji vroucně za to, že i Vy jste jeho součástí.

Za Žít Laudato si' Česká republika

Světla Hanke Jarošová
koordinátor

Ke stažení:
Další postní podněty:
Více k tématu: