ZÁVĚREČNÝ DOKUMENT EVROPSKÉHO SYNODNÍHO SETKÁNÍ V ČEŠTINĚ

Tento dokument v sobě zahrnuje několik závěrečných dokumentů Evropského kontinentálního shromáždění, které se konalo v Praze ve dnech 5.-12. února 2023, a to zejména následující:

1. Závěrečné poznámky (shrnující celý dokument), schválené Evropským kontinentálním shromážděním v poslední den setkání
2. Závěrečný dokument, do kterého byly po schválení celým shromážděním redakčním týmem začleněny připomínky zaslané po diskuzi v poslední den shromáždění
3. Závěrečné vyjádření biskupů, schválené na závěr Setkání předsedů biskupských konferencí

Redakční výbor nevyužíval předem připravené texty, ale sledoval průběh debaty, a až poté vypracoval závěrečný dokument, který věrně odráží debatu v rámci pražského synodálního shromáždění. Vychází z práce pěti jazykových skupin (italština, angličtina, francouzština, němčina, polština), třiceti devíti zpráv z jednotlivých zemí, vystoupení hostů a shrnutí 14 pracovních skupin z místa a i těch, které byly připojeny online.

Závěrečný dokument Evropského synodního setkání

Více k tématu synody o synodalitě: