V Českých Budějovicích se v pátek 12. 5. 2023 konalo setkání zástupců farností, které používají komplexní infosystém správy farnost IS Omnia od malé IT firmy zabývající se rozvojem IT technologií v kontextu církevních organizací IT2GO.

Krátkou reportáž z tohoto setkání odvysílala TV Noe. V českobudějovické diecézi, kde tento systém zavedli plošně, se rozhodli pozvat uživatele tohoto programu, aby se mohli naživo setkat s vývojovým týmem a předat si zkušenosti z pastorační služby ve farnostech. Momentálně (k 18. 5. 2023) IS Omnia používá 540 farností ze 79 vikariátů a 8 diecézí. Systém je rozvíjen ve spolupráci s Radou pro informační technologie při České biskupské konferenci.

V naší plzeňské diecézi jde zatím jen o dvě farnosti - Řk farnost Cheb již několik let pod tímto systémem rozvíjí své webové stránky (farnostcheb.cz), Řk farnost Skalná (farnostskalna.cz) používá ze sytému některé jeho části (peněžní deník a ohlášky). Já sám jsem si pod tímto systémem, po velmi dobré zkušenosti z Chebu, zřídil i tento svůj osobní blog (agas.cz). 

Systém IS Omnia v sobě skrývá neveřejnou část Agenda farnosti (agendafarnosti.cz), která nabízí např. kalendář akcí, peněžní deník, inventární seznamy, zápisy z farních rad, matriky, žádosti, přihlašovací formuláře, koordinaci služeb lektorů apod. Farář si zde může vést přehled o návštěvách nemocných či připravovat koncepty pro kázání. Připravuje se modul "karta farníka", který umožní vedení komplexního registru farníků a dalších spolupracovníků. Do budoucna bude systém propojitelný i s infosystémem biskupství. 

Veřejně viditelnou prezentaci farnosti pak umožňuje modul Webové stránky a mobilní aplikace Farnost do kapsy (Apple) a Agenda farnosti (pro další aplikace viz agas.cz/mobil). Webové stránky pod IS Omnia mohou být velmi komplexní (jako např. www.farnostcheb.cz), jednodušší (jako např. www.farnostzlin.cz), případně velmi jednoduché (jako např. www.agas.cz). 

Není to sice zadarmo, ale autoři systému zastávají názor, že případný nedostatek financí nesmí farnosti bránit v rozvoji podpory pastorace skrze informační technologie, takže je možné se s nimi domluvit na ceně podle možností farnosti. Po velmi dobré zkušenosti jak se samotným systémem, tak i s jeho tvůrci a správci, velmi doporučuji k vyzkoušení i v dalších farnostech. 

Petr Hruška

Odvysíláno na tvnoe.cz v rámci pořadu Živě s Noe 17. května 2023: