Kázání "Temná noc Vánoc" (20 min.) z vánoční bohoslužby 24. 12. 2023 v Jáchymově

Evangelium Jan 1,1-18 (2 min.) a kázání "Vánoční svítání" (9 min.) z bohoslužby ze Slavnosti Narození Páně 25. 12. 2023 v Jáchymově, celkem 11 min.

Inspirace: