Setkání farářů z celého světa v Římě "Faráři pro synodu" se uskutečnilo od 29. 4. do 2. 5. 2024. Jedním z pěti teologických poradců tohoto setkání byl jmenován Tomáš Halík. 

Ve dnech 29. dubna až 2. května 2024 se v Sacrofanu a Římě uskutečnilo mezinárodní setkání přibližně 200 farních kněží, které se bude zabývat tématem "Jak být synodální místní církví v misii". Tato aktivita je součástí příprav na druhé zasedání XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody o synodalitě. Kněze z ČR bude zastupovat P. Prokop Brož a jedním z pěti odborníků, kteří budou doprovázet práce ve skupinách, je Mons. Tomáš Halík. Počet účastníků setkání (přibližně 200) byl stanoven podle podobného kritéria, kterým se řídily  biskupské konference k volbě zástupce na synodální shromáždění. 

"Jedná se o setkání plné naslouchání, modlitby a rozlišování. Tato iniciativa také reaguje na podněty účastníků z prvního zasedání XVI. generálního shromáždění biskupské synody, kteří navrhovali více zapojit kněze z farností," vysvětluje význam setkání kněží z celého světa Mons. Luis Marín de San Martín, podsekretář generálního sekretariátu synody a koordinátor setkání.

Cílem těchto dnů bylo naslouchání a prohloubení synodální zkušenosti z místních farností a diecézí, dialog a výměna zkušeností a nápadů. Výstupy budou využity jako jeden z podkladů pro finální verzi pracovního dokumentu Instrumentum laboris na druhé zasedání synody v říjnu tohoto roku.

Setkání byůp rozděleno do dvou hlavních částí: První část se konala v Sacrofanu (29. dubna – 1. května). Účastníci se zabývali obecným tématem: Jak být místní synodální církví v misii. Každý den měl také své vlastní téma: "Tvář synodální církve" (pondělí); "Všichni učedníci, všichni misionáři" (úterý); "Tkaní vazeb a budování společenství" (středa). Ve čtvrtek 2. 5. pak v Římě následoval dialog s papežem.

Při setkání byla používána "metoda rozhovoru v Duchu". Zvláštní prostor byl věnován modlitbě, adoraci Nejsvětější svátosti a slavení eucharistie.

Práce doprovodili biblista Pablo Virgilio S. David, biskup z Kalookanu a předseda Filipínské biskupské konference; kanonista Benedict Ndubueze Ejeh; teologové Tomáš Halík a Gilles Routhier a socioložka María Lía Zervino.

Zdroje: Vatican.vaCirkev.czSynod.va

Texty a videa ze setkání:
Další inspirace k tématu: