Blog - Vzdělávání

Týden Laudato si' 2023

Týden Laudato si' 2023

Právě probíhá Týden Laudato si’ (21. – 28. května 2023) k připomínce 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky papeže Františka. Podrobnosti dále v článku.

Číst dál
Pastorační supervize v plzeňské diecézi

Pastorační supervize v plzeňské diecézi

Prezentace pilotního projektu nabídky pastorační supervize v plzeňské diecézi...

Číst dál
Velikonoční znamení Jonášovo

Velikonoční znamení Jonášovo

Mým letošním velikonočním přáním pro nás všechny je přání zakusit sami na sobě znamení Jonášovo - znamení nekonečné Boží věrnosti, důvěry a milosrdenství vůči každému člověku.

Číst dál
Sedm bolestí mužské duše

Sedm bolestí mužské duše

Audionahrávky a tematické podklady z rekolekce Sedm bolestí mužské duše v Těnovicích v dubnu 2017

Číst dál
Papež o duchovním rozlišování

Papež o duchovním rozlišování

Odkazy na katecheze z cyklu katechezí papeže Františka o rozlišování, základním kameni ignaciánské spirituality (od 31. srpna 2022) s jedním bonusem navíc. 

Číst dál
Letáky k tématu zneužívání

Letáky k tématu zneužívání

Spolek Někdo ti uvěří vydal dva infoletáky - kartičky - prezentující základní informace o sexuálním zneužívání (nejen) v církvi. Dále v článku najdete odkazy k jejich stažení.

Číst dál
Synoda o synodalitě - chebské audioinspirace

Synoda o synodalitě - chebské audioinspirace

V článku jsou vám k dispozici audionahrávky nedělních kázání z postní, vánoční a postní doby 2021 / 2022 a odkazy na některé související písemné materiály nabízející podněty k diskuzím nad jednotlivými tématy synody o synodalitě.

Číst dál
Fratelli tutti - chebské audioinspirace

Fratelli tutti - chebské audioinspirace

Níže vám jsou k dispozici odkazy na audionahrávky s podněty k četbě encykliky papeže Františka Fratelli tutti, které v období 30. 9. - 7. 10. 2021 každý pátek a neděli zaznívaly v chebské farnosti. 

Číst dál
Rekapitulace v Kristu - chebské audioinspirace

Rekapitulace v Kristu - chebské audioinspirace

Audiozáznamy série kázání na téma „Rekapitulace v Kristu“ (výklad listu Efezským) přednesené v letních měsících roku 2021 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu doplněné o přehled chronologie Pavlových listů a odkazy na další texty Norberta Baumerta

Číst dál
Seminář Kontemplace podle Laudato si'

Seminář Kontemplace podle Laudato si'

V článku jsou vám k dispozici odkazy na tištěné i audio materiály k semináři uvádějícím do kontemplace v duchu encykliky papeže Františka Laudato si' nazvanému "Já přesto budu jásat v Hospodinu".

Číst dál
Církevní válka nebo Škola rozlišování?

Církevní válka nebo Škola rozlišování?

Tento článek, pojednávající o kontroverzi, kterou vzbudilo vydání exhortace Amoris laetitia papeže Františka, vyšel na stránkách chebské farnosti 1. října 2017. Pro stálou aktuálnost těchto témat článek jen s drobnými aktualizacemi odkazů přebírám i sem na svůj blog. 

Číst dál
Stuart Hazeldine: Chatrč

Stuart Hazeldine: Chatrč

Pozvánka na filmový klub chebské farnosti 13. září 2017

Stuart Hazeldine: Chatrčt

Číst dál
Tři barvy lásky - Praktická cvičení

Tři barvy lásky - Praktická cvičení

Po třech sondách do základních témat knihy Christiana A. Schwarze Tři barvy lásky dnes nabídnu některá z cvičení, která účastníci chebské Školy lásky dostali do zásoby pro svoji další cestu.

Číst dál
Tři barvy lásky - světlo a temnota

Tři barvy lásky - světlo a temnota

Další ochutnávka z knihy Christiana A. Schwarze Tři barvy lásky, podle které jsme v chebské farnosti v r. 2008 / 2009 prožili seminář Škola lásky, tentokrát věnovaná základní tříbarevné symbolice.

Číst dál
Tři barvy lásky - eros a agapé

Tři barvy lásky - eros a agapé

Článek přináší další ze sond do knihy Christiana A. Schwarze Tři barvy lásky, podle které jsme v chebské farnosti v r. 2008 / 2009 doprovázeli Školu lásky. 

Číst dál
12