Theocaching

Theocaching

Theocaching

Tato stránka je věnována aktivitám, které propojují náš duchovní život (řecky "theos" = Bůh) s praktikami, postupy či symbolikou celosvětově rozšířené hry zvané geocaching (angl. "cache" = skrýš). Osobně jsem k nim přičichl během svého působení v chebské farnosti, kde jsme dokonce založili skupinu ThChTeam Cheb (odtud jsem také obšlehl základní informace a odkazy v tomto článku). Fotky z některých výprav ThChTeamu najdete na farnostcheb.zonerama.com. Na geocaching.com tuto povedenou partu najdete pod nickem ThChTeam, můj profil najdete na Agas7

Základní info o geocachingu najdete např. na www.kesky.cz, případně na tomto VIDEU, nebo si pusťte oblíbená hudební videa od Bojánků FTF či TEN KDO SI HRAJE...

Trocha theocachingové pojmologie

Když jsem po zkušenosti z letního dovádění v Domaslavi v roce 2012, kde jsme se s naší partou dětí nadchli do hledání kešek, přemýšlel, jak s našimi dětmi navázat na docela zajímavou porci energie, kterou jsem vytušil ve spojení našeho křesťanského "hledačství" s hravostí a dobrodružstvím skrytými v geocachingu, napadlo mě slovíčko "theocaching". "Theos" je řecké slovíčko odpovídající našemu "Bůh", anglický výraz "cache" se pak používá po označení skrýše, úkrytu, zásobníku, ve výpočetní technice je to pak termín označující vyrovnávací paměť, do které se dočasně ukládají informace důležité pro momentálně probíhající datové procesy. V tomto smyslu mi připadalo docela vtipné spojením "theo-caching" označit aktivity, které nějakým způsobem propojují náš duchovní život (život s Bohem) s praktikami, postupy či symbolikou geocachingu. V tomto širokém smyslu je také slovíčko "theocaching" používáno na těchto stránkách.

Později jsem, jak vyplývá z níže připojených odkazů, zjistil, že jsem nebyl první, koho toto či podobné slovní spojení napadlo (a že třeba v němčině je používání v trochu jiném smyslu). 

Malý rozcestník theocachingu
  • Teocaching: Úvaha o geocachingu našeho života aneb pár symbolických inspirací z geocachingu pro křesťanský život
  • Deocaching (česky) aneb "co je trvalejšího než stopy, které ukrývá v našem okolí Bůh..."
  • TheoCaching (anglicky) aneb "spirituálně zaměřená dobrodružná hra", která "používá tištěný průvodce, bibli a GPSku a zahrnuje dobrodružství, reflexi, týmovou spolupráci, odkrývání nových věcí a duchovní rozměr; souvisí se starokřesťanskou praxí chůze v labyrintu, avšak místo zaměření se do nitra se zaměřuje navenek, do přírody"
  • Theocaching (anglicky) aneb "nalézání skrytých míst v mém životě, na které mě ukazuje Bůh, a naslouchání co mě k těmto oblastem říká"
  • The-O-Caching (německy) aneb Themen-orientiertes Geocaching (jiné použití "našeho" slůvka - tematicky orientovaný geocaching); FCB stránky TheoCaching
  • Farní poklady aneb Covidová aktivita zlínské farnosti
Malý rozcestník geocachingu
Další info a motivace
Další články na tomto blogu

Petr Hruška alias Agas7