Kontemplace a vnitřní modlitba

Kontemplace a vnitřní modlitba

CESTA KONTEMPLACE A VNITŘNÍ MODLITBY

Několik podnětů k uvedení do osobní modlitby:

Pokud byste se na cestu kontemplace chtěli nechat pozvat osobně a byli tomu ochotni věnovat čtvrt hodinky, poslechněte si úvodní katechezi semináře Já přesto budu jásat v Hospodinu:

 

Závěrečná katecheze téhož semináře, která umožňuje zadívat se na cíl této cesty a povzbuzuje k praktickým krokům na ní:

 

Další inspirační prameny k uvedení do vnitřní modlitby či kontemplace:

KONTEMPLACE A VNITŘNÍ MODLITBA ČESKY
 • kontemplace.eu Sdružení pro kontemplaci a meditaci (Jan Šedivý)
 • schole.cz Scholé – domov pro kontemplaci (Holostřevy)
 • elvafrouz.cz Elva Frouz – terapeut a osobní průvodce (Holostřevy)
 • horyvtichu.com Hory v tichu – kontemplace v tichu hor (Holostřevy)
 • kontemplativniseminare.cz - nabídka seminářů (Václav Čáp a Daniel Hrtúsová)
 • 7 minut - sedmiminutová praktická cvičení v meditaci (Fortna)
 • Tomáš Gongol - meditace, kontemplace, duchovní cvičení a život v přítomnosti (Business Gate)
 • kontemplace.cz Spolek pro akci a kontemplaci (pár nadšenců z Lelekovic u Brna)
 • krestanskameditace.cz Křesťanská meditace (Laurence Freeman a John Main)
 • kolinskyklaster.org Kolínský klášter – Centrum spirituality a duchovních cvičení
 • fortna.eu Otevřený klášter bosých karmelitánů na Hradčanech (Petr Glogar)
 • cestanahoru.org Karmel Edith Steinové (Denisa Červenková)
 • bosekarmelitky.cz Bosé karmelitky Karmel sv. Josefa (inspirativní texty tradice)
KONTEMPLACE A VNITŘNÍ MODLITBA ANGLICKY