Žít Laudato si' na českém Západě

Žít Laudato si' na českém Západě

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Když v září 2019 v chebské farnosti slavili Den stvoření, naslouchali při kázání úryvkům z encykliky Laudato si' (e-kniha zdarma), přemýšleli, jak konkrétně přispět k ochraně prostředí, ve kterém dnes žijeme, vytvořili postupně doplňovaný “zásobník” dalších podnětů a inspirací (viz farnostcheb.cz/laudatosi) a nechali to vše na sebe během následujícího Času stvoření působit. Když se pak 17. října 2019 sešla naše pastorační rada chebské farnosti, velmi rychle bylo rozhodnuto, že ve farnosti rádi na tyto podněty navázali nějakým praktickým a dlouhodobě udržitelným způsobem. Porozhlédli se pak také po virtuálním prostoru, nechali se inspirovat iniciativou Žít Laudato si' Česká republika a založili facebookovou stránku Žít Laudato si' Cheb. Po přesunu tehdejšího chebského faráře Petra Hrušky do Plzně v r. 2022 se pak po nějakém váhání tito iniciátoři shodli, že se pokusí působnost této iniciativy rozšířit na celou Plzeňskou diecézi. 

14. 8. 2023 proto facebookovou stránku přejmenovali na Žít Laudato si' na českém Západě a aktuální zásobník tematických odkazů a informací byl převeden pod blog Petra Hrušky Agasoviny (agas.cz/laudatosi). 

Na FCB stránce se pak objevilo toto oznámení:

 

PŘEJMENOVÁVÁME SE NA "ŽÍT LAUDATO SI' NA ČESKÉM ZÁPADĚ"

Vážení a milí, po domluvě s členkami chebské farní skupinky, která před lety iniciovala a průběžně udržovala při životě facebookovou stránku Žít Laudato si' Cheb (viz farnostcheb.cz/laudatosi) se chceme pokusit spojit síly z více podobně potrefenými lidmi z Plzeňské diecéze (tj. víceméně z Karlovarského a Plzeňského kraje) a rozšířit působení této iniciativy za hranice chebské farnosti. Pod křídla nás bere bývalý chebský farář Petr Hruška a centrum informací bude na jeho blogu Agasoviny (agas.cz/laudatosi).

Pokud se tedy jinde v diecézi najdou lidé či iniciativy, kterým leží na srdci péče o společný domov v duchu encykliky papeže Františka Laudato si' a rádi by se zapojili do této volné sítě, budeme rádi, když se nám ozvou. A nemusí to být stejní šílenci, jako někteří Chebáci, kteří se pak do poničené přírody ponoří nejen po uši, ale až po kolena! ????

Petr Hruška

Ekologická konverze podle Laudato si' papeže Františka

Tato sestra (Země) protestuje proti zlu, které ji působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh… Někteří z křesťanů jsou oddaní věřící, chodí do kostela, pravidelně se věnují modlitbě, ale starost o životní prostředí berou jako příliš pozemskou a materiální. Chybí nám ekologická konverze, která vede k tomu, že umožníme, aby ve vztazích se světem, který nás obklopuje, vyšly najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem.

papež František, Laudato si č. 2 a 217

Základem této stránky jsou dále rozvíjené a aktualizované podněty ze stránky skupiny Žít Laudato si' Cheb.

Aktuálně

Od 19. do 26. května proběhne devátý ročník Týdne Laudato si'. Tématem jsou "semínka naděje" a mottem citát z exhortace Laudate Deum, 70: „Není trvalých změn bez kulturních změn a není kulturních změn bez osobních změn.“ Hnutí Laudato si' nabízí s podporou vatikánského dikasteria pro lidský rozvoj konkrétní podněty pro jednotlivé dny celého týdne (ZDE v českém překladu z webu ekokonverze.cz). Viz také ZDE.

Online inspirace

Ve středu 4. října 2023 byla vydána nová apoštolské exhortace papeže Františka Laudate Deum (k dispozici ve světových jazycích ZDE, český souhrn je k dispozici ZDE, české pracovní překlady ZDE či ZDE), která navazuje na jeho encykliku Laudato si'.

Plzeňská diecéze:

Domácí:

Zahraniční:

Uzdravit svět - série katechezí papeže Františka:

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Modlitba za naši Zemi

Modlitba ze závěru encykliky papeže Františka Laudato si' (e-kniha zdarma)

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.
Amen.

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

26 modliteb za klima a stav ekologické nouze (.pdf)

Zásobník dalších inspirací a pramenů

K exhortaci papeže Františka Laudate Deum:

K encyklice papeže Františka Laudato si':

Praktické tipy, příručky, podklady:

Podněty a inspirace k modlitbě:

Články, studie, reflexe, zprávy, osobnosti, filmy:

Křesťanské iniciativy v České republice:

Ostatní iniciativy v České republice:

Obchody, služby a nástroje:

Lesní mateřské školy a kluby:

Podněty a inspirace v angličtině:

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)