Ekologická konverze podle Laudato si'

Ekologická konverze podle Laudato si'

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Ekologická konverze podle Laudato si' papeže Františka

Tato sestra (Země) protestuje proti zlu, které ji působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh… Někteří z křesťanů jsou oddaní věřící, chodí do kostela, pravidelně se věnují modlitbě, ale starost o životní prostředí berou jako příliš pozemskou a materiální. Chybí nám ekologická konverze, která vede k tomu, že umožníme, aby ve vztazích se světem, který nás obklopuje, vyšly najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem.

papež František, Laudato si č. 2 a 217

Základem této stránky jsou dále rozvíjené a aktualizované podněty ze stránky skupiny Žít Laudato si' Cheb.

Aktuálně

Modlitba Laudato si' 17. 1. 2023

Online inspirace

Plzeňská diecéze:

Domácí:

Zahraniční:

Uzdravit svět - série katechezí papeže Františka:

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Modlitba za naši Zemi

Modlitba ze závěru encykliky papeže Františka Laudato si' (e-kniha zdarma)

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.
Amen.

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

26 modliteb za klima a stav ekologické nouze (.pdf)

Zásobník dalších inspirací a pramenů

K encyklice papeže Františka Laudato si':

Praktické tipy, příručky, podklady:

Podněty a inspirace k modlitbě:

Články, studie, reflexe, zprávy, osobnosti, filmy:

Křesťanské iniciativy v České republice:

Ostatní iniciativy v České republice:

Obchody, služby a nástroje:

Lesní mateřské školy a kluby:

Podněty a inspirace v angličtině:

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)