Diecézní směrnice k Amoris laetitia

Diecézní směrnice k Amoris laetitia

Výběr pastoračních směrnic uvádějící do praxe VIII. kapitolu Amoris laetitia

29 dokumentů celkem, z toho 13 od biskupských konferencí, 13 z Itálie

(stav z února 2023 - seznam není kompletní a bude postupně doplňován)

Více k problematice viz Milosrdenství pro rozvedené (agas.cz)

Amoris laetitia (19. března 2016)
Miláno (6. května 2016) – pokyny generálního vikáře

Opatrné pozvání k pečlivému procesu rozlišování varující před krajními „ano“ a „ne“

Filadelfie (1. července 2016) – biskupská směrnice

Slavení svátostí jen za podmínky sexuální abstinence

Pasov (20. července 2016) - dopis diecézního biskupa kněžím

Velmi opatrná otevřenost pro diskrétní způsob slavení svátostí respektující svědomí

Řím (19. září 2016) - pastorační pokyny kardinála vikáře Agostino Vallini

Doprovázení zpovědníky umožňující slavení svátostí „diskrétním způsobem“

Modena-Nonantola (září 2016) – pastýřský list biskupa (60 stran)

Doprovázení týmem kněží a manželských párů s opatrnou otevřeností svátostem

Buenos Aires (7. října 2016) – směrnice pastoračního okruhu Buenos Aires

Doprovázení a rozlišování s otevřeností pro slavení svátostí

Trani-Barletta-Bisceglie (25. listopadu 2016) – pastýřský list biskupa (60 stran)

Proces doprovázení a rozlišování otevřený slavení svátostí

Malta a Gozo (13. leden 2017) – maltská biskupská konference

Doprovázení a důraz na respekt ke svědomí jednotlivců ohledně slavení svátostí

Campana (1. ledna 2017) – regionální biskupská konference

Proces doprovázení a rozlišování otevřený slavení svátostí

Německo (1. února 2017) – Německá biskupská konference

Ohledně slavení svátostí je kladen důraz na svědomí jednotlivců, které je třeba respektovat.

Chur (2. února 2017) – biskupská směrnice

Slavení svátostí jen za podmínky sexuální abstinence

Rottenburg-Stuttgart (2. února 2017) - pastýřský list biskupa

Doprovázení procesu rozlišování s otevřeností pro slavení svátostí

Řezno (14. března 2017) - diecézní příručka pro pastoraci rozvedených

Možnost slavení svátostí v situaci velké morální jistoty o neplatnosti původního manželství

Belgie (24. května 2017) – belgická biskupská konference

Ohledně slavení svátostí je kladen důraz na svědomí jednotlivců, které je třeba respektovat.

Sicílie (4. června 2017) – regionální biskupská konference

Proces doprovázení a rozlišování otevřený slavení svátostí

Cerignola – Ascoli Satriano (1. září 2017) – pastýřský list a instrukce (80 str.)

Proces doprovázení a rozlišování otevřený slavení svátostí

Švýcarsko (5. září 2017) – švýcarská biskupská konference

Rámcové směrnice pro pastoraci rodin zmiňující také možnost slavení svátostí rozvedenými

Ghana (17. listopadu 2017) – ghanská biskupská konference

Pastorační doprovázení civilních manželství či soužití s cílem slavení svátostí

Emilia Romagna (15. ledna 2018) – biskupská konference Emilia Romagna

Cesta doprovázení a rozlišování otevřená slavení svátostí

Piemonte (16. ledna 2018) – regionální biskupská konference

Cesta doprovázení a rozlišování otevřená slavení svátostí

Como (14. února 2018) – biskupská směrnice

Cesta doprovázení a rozlišování otevřená slavení svátostí

Washington (4. března 2018) - diecézní pastorační plán

Podrobný pastorační plán bez zmínky o slavení svátostí rozvedenými

Verona (28. března 2018) – pastýřský list biskupa

Cesta doprovázení a rozlišování otevřená slavení svátostí stvrzená rozhodnutím biskupa

Lombardie (8. dubna 2018) – biskupská konference Lombardie

Přihlášení se k přístupu obsaženém ve směrnicích argentinských biskupů

Bologna (26. července 2018) – arcibiskup Matteo Maria Zuppi (prezident CEI)

Směrnice v duchu pokynů argentinských biskupů

Polsko (8. června 2018) – Polská biskupská konference

Komplexní reflexe pastorace manželství a rodiny bez zmínky o slavení svátostí rozvedenými

Padova (9. června 2019) – biskupská směrnice

Široce pojatá směrnice o týmovém doprovázení a rozlišování v pastoraci manželů

Anglie a Wales (2022) - pastorační reflexe biskupské konference

Komplexní reflexe pastorace manželství a rodiny bez zmínky o slavení svátostí rozvedenými

Plzeň (26. února 2023) – biskupská směrnice

Milosrdenství pro rozvedené – doprovázení a rozlišování s otevřeností pro slavení svátostí