Duchovní doprovázení a rozhovor

Duchovní doprovázení a rozhovor

Cílem duchovního doprovázení je podpora rozvoje zdravého a hlubokého vztahu s Bohem a podpora rozvoje osobního života a života s druhými a pro druhé v síle tohoto vztahu.

Rozhovor v rámci duchovního doprovázení slouží k vytvoření podpůrného prostoru pro osobní růst na cestě duchovní zralosti

V rámci své momentální služby generálního vikáře sice službě duchovního doprovázení mohu věnovat jen velmi omezený čas, ale pokud byste o tuto službu stáli, můžete se mi ozvat (viz Kontakt) a po několika "očuchávacích" setkáních se můžete (ale také nemusíte) rozhodnout k dlouhodobějšímu setkávání. Takováto setkání trvají zpravidla 1/2 hodiny až hodinu a zahrnují jak osobní rozhovor založený na vnímavém naslouchání, společnou modlitbu či modlitbu žehnání, případně také svátost smíření (není nutnou součástí). Je možné také společně hledat někoho dalšího, kdo potřebám doprovázeného bude odpovídat lépe. K takovémuto pravidelnému doprovázení mohou doprovázený s doprovázejícím dospět např. po několikeré plodné zkušenosti příležitostného pastoračního či zpovědního rozhovoru.

Petr Hruška

Inspirační zdroje: