Soubory ke stažení

 • Synodalita
  název velikost publikováno stáhnout
  Pracovní listy pro přípravu na synodní rozhovory
  Pracovní listy pro moderátory a účastníky skupinových synodních rozhovorů I. etapy diecézní synody
  13.27 kB 31.3.2024
  Michal Kaplánek: Česko a Německo - dva synodální procesy
  Článek pastorálního teologa Michala Kaplánka srovnávající závěry synodální cesty v Německu a synodálního procesu v České republice (Universum 1 / 2024, str. 23 - 26)
  5.71 MB 16.3.2024
  Edward Groody: Čelíme epidemii osamělosti
  Článek žáka M. Scotta Pecka, facilitátora kurzů "Community building", o naslouchání a vytváření bezpečného prostředí k dialogu (Universum 1 / 2024, str. 27 - 29)
  1.15 MB 15.3.2024
  Mistře, kde bydlíš?
  Misijní poslání církve podle evangelisty Jana a papeže Františka
  323.91 kB 1.1.2024
  Základní informace o diecézní synodě
  Témata - itinerář - personália - zapojení - modlitba
  344.85 kB 2.12.2023
  Pastorační rozlišování jako srdce služby pastoračních rad
  Podklady k prezentaci na setkání zástupců pastoračních rad farností v Plzni - Liticích 21. 10. 2023
  592.94 kB 21.10.2023
  Apostolorum successores o diecézních synodách (2004)
  Kongregace pro biskupy: Direktorium pro pastýřskou službu biskupů „Apostolorum successores“
  235.63 kB 9.9.2023
  Instrukce k diecézním synodám (1997)
  Kongregace pro biskupy a Kongregace pro evangelizaci národů
  395.80 kB 9.9.2023
  Instrumentum laboris pro první zasedání Synody
  Instrumentum laboris pro první zasedání Synody o synodalitě (říjen 2023)
  1.97 MB 20.6.2023
  Kořenové hříchy a znamení Jonášovo
  Podklady pro postní rekolekci v Rokycanech 11. 3. 2023
  337.98 kB 19.2.2023
  Kořenové hříchy a synodalita
  Přednáška a beseda na vikariátním dni ve Švihově 25. 2. 2023
  272.72 kB 18.2.2023
  Evropské kontinentální setkání: Závěrečné poznámky biskupů
  Závěrečná zprávy předsedů biskupských konferencí shromážděných na Evropském kontinentálním shromáždění Synody o synodalitě 10. - 11. 2. 2023
  285.30 kB 11.2.2023
  Evropské kontinentální setkání: Kázání arcibiskupa Németa
  Kázání bělehradského arcibiskupa László Németa při mši svaté v rámci kontinentálního synodního shromáždění 10. února 2023
  108.97 kB 10.2.2023
  Evropské kontinentální shromáždění: Závěrečné poznámky
  Poslední část závěrečného dokumentu kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě v Praze 5. - 12. února 2023
  290.54 kB 10.2.2023
  Příspěvek českých delegátů na Kontinentálním synodním setkání v Praze
  Příspěvek delegátů za katolickou církev v České republice na Evropském kontinentálním shromáždění Synody o synodalitě v Praze (6. - 9. února 2023
  96.20 kB 8.2.2023
  Tomáš Halík: Duchovní úvod do setkání Synody v Praze
  Tomáš Halík: Duchovní úvod do Kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě v Praze, 6. února 2023
  169.25 kB 6.2.2023
  Concluding dossier European Continental Assembly
  Závěrečný dokument Kontinentálního synodního setkání 5. - 12. 2. 2023 v Praze
  4.02 MB 1.1.2023
  Evropské kontinentální setkání Praha 5.-12. února 2023 - závěrečný dokument (CZ)
  Závěrečný dokument Synoda 2021-2024 Evropské kontinentální setkání Praha 5.-12. února 2023
  2.80 MB 1.1.2023
  3 barvy Tvých darů - kniha (.pdf)
  Pracovní překlad knihy Christiana A. Schwarz: The 3 Colors of Your Gifts
  3.49 MB 1.1.2022
  3 barvy Tvých darů - prezentace (.pptx)
  Prezentace ke knize 3 barvy Tvých darů
  1.40 MB 1.1.2022
  V ZEMI NIKOHO: Farářův průvodce na cestě do nové farnosti
  Podle: Graziano Marcheschi (ed.), Navigating Pastoral Transitions: A Priest’s Guide (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2013; www.litpress.org)
  610.41 kB 1.1.2022
  V ZEMI NIKOHO: Farníkův průvodce dobou personálních změn
  Podle: Martin J. Jewel, Navigating Pastoral Transitions: A Parish Leader’s Guide (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2013; www.litpress.org)
  637.95 kB 1.1.2022
  V ZEMI NIKOHO: Průvodce farního týmu tváří tvář změnám
  Podle: Barbara Kerkhoff, Navigating Pastoral Transitions: A Staff Guide (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2013; www.litpress.org)
  646.34 kB 1.1.2022
  Hruška Petr: Vánoční společná cesta aneb Trojiční synodalita
  Článek o základních rozměrech synodality a synodalitě všedního dne
  394.17 kB 18.12.2021
  Hruška Petr: Synodální církev jako učící se organizace
  Rozvoj synodálního rozměru církve viděný optikou konceptu učících se organizací Článek vyšel v časopisu Universum 4/2021, str. 33 – 36
  369.98 kB 1.11.2021
  PRF ŘkF Cheb: Pastorační záměry ŘkF Cheb
  Pastorační záměry Římskokatolické farnosti Cheb 2021 - 2023 Cheb 30. června 2021
  940.37 kB 30.6.2021
  "Budeš mít poklad v nebi..." aneb Restituce jako šance
  Odpověď chebské PRF na dopis biskupa Františka věřícím plzeňské diecéze
  743.15 kB 30.1.2014
  Hruška Petr: Pastorační rady farností jako realizace synodality (Ph.D. dizertace 2009)
  UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Pastorální teologie a kanonické právo MGR. PETR HRUŠKA, STL PASTORAČNÍ RADY FARNOSTÍ V ČESKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCII JAKO REALIZACE SYNODALITY V PASTORAČNÍ PRAXI Dizertační práce Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. PRAHA 2009
  7.57 MB 1.6.2009
  Hruška Petr: Smím prosit? Přemítání o farnosti
  Soubor pastoračních reflexí a praktických podnětů k rozvinutí nejrůznějších oblastí života a služby farnosti z let 2006 – 2007 pro Zpravodaj plzeňské diecéze aktualizovaný v létě 2022
  861.42 kB 1.1.2006
  Hruška Petr: Journeying through the Wildernness (S.T.L. Thesis 2004)
  Milltown Institute of Theology and Philosophy JOURNEYING THROUGH THE WILDERNESS MAPPING SPIRITUALITY IN RECENT LITERATURE ON PASTORAL PLANNING AND CHURCH DEVELOPMENT by Petr Hruška A Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Licentiate in Theology with Specialization in Spirituality DUBLIN, May 2004
  1.33 MB 1.5.2004
  Fischer Mark F.: Radím, radíš, radíme
  Mark F. Fischer RADÍM, RADÍŠ, RADÍME ZÁKLADY SLUŽBY PASTORAČNÍCH RAD V PŘÍBĚZÍCH I Like Being in Parish Ministry: Pastoral Council Mystic, CT: Twenty-Third Publications, 2001 Z angličtiny přeložil Petr Hruška
  578.45 kB 1.1.2003
  Harrington Donal: Farní pastorační rady (problémy a trendy)
  DONAL HARRINGTON FARNÍ PASTORAČNÍ RADY PROBLÉMY A TRENDY Donal Harrington,1 „Parish Pastoral Councils – do they work?“, The FURROW, A Journal for the Contemporary Church 50 (May 1999) 269-277. Z angličtiny přeložil a poznámkami opatřil Petr Hruška.
  218.74 kB 1.1.2003
  Harrington Donal: Proces obnovy farností v dublinské diecézi
  DONAL HARRINGTON PROCES OBNOVY FARNOSTÍ V DUBLINSKÉ DIECÉZI Donal Harrington, Parish Renewal: Reflecting on the Experience (Dublin: The Columba Press, 1997) první a poslední kapitola; z angličtiny přeložil Petr Hruška.
  262.63 kB 1.1.2003
  Kehl Medard: Perspektivy kněžské služby
  PERSPEKTIVY KNĚŽSKÉ SLUŽBY V KONTEXTU DNEŠNÍ PASTORAČNÍ SITUACE Z německého originálu „Perspektiven für den priesterlichen Dienst in der gegenwärtigen Glaubensituation“, in Auf neue Art Kirche sein: Wirklichkeiten – Herausforderungen – Wandlungen, Festschrift für Dr. Josef Homeyer, ed. Werner Schreer a Georg Stins (Bernward bei Don Bosco, 1999) 16
  197.15 kB 1.1.2003