Naslouchání duben až červen

Naslouchání duben až červen

Datum a čas začátku

1.4.2024 00:00

Datum a čas konce

30.6.2024 23:55

Místo uskutečnění

Nám. Republiky 35, Plzeň

Cena

Vstup zdarma

Organizátor

Synodní tým

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Naslouchání duben až červen

Během dubna až června 2024 bude v rámci I. etapy diecézní synody probíhat proces naslouchání celému Božímu lidu v diecézi, během kterého jsou synodní delegáti zváni vytvořit prostor pro jeden až tři synodní společné rozhovory na téma jedné až tří synodních otázek.

Níže je vám k dispozici pár podnětů pro zvládnutí celého procesu naslouchání:

  • Základní skupinové rozhovory:
    • Farnosti: Synodní delegáti zvolení z farností domluví ve spolupráci s faráři či administrátory svých farností jeden až tři termíny pro synodní rozhovory s pastorační radou farnosti a ekonomickou radou farnosti.
    • Komunity: Synodní delegáti zvolení či jmenovaní z řeholních a dalších komunit či uskupení domluví jeden až tři termíny setkání ve svých vlastních komunitách či společenstvích.
    • Vikariáty: Synodní delegáti z řad kněží zvolení za vikariáty ve spolupráci s okrskovými vikáři organizují jeden až tři synodní rozhovory v rámci svých vikariátních konferencí.
  • Další skupinové rozhovory: Pokud má kterýkoli synodní delegát chuť a kapacitu, můžete oslovit i další společenství či svolat dohromady další skupiny ve svém okolí a domluví se s nimi na synodních rozhovorech. Je pak třeba, aby bylo jasné, jestli budete těmto rozhovorům také osobně přítomni, bude je moderovat a zařídí zpracování zápisu, nebo zda se domluví s někým dalším, kdo tyto úkoly zastane sám a zápis pak odešle do konce června synodnímu delegátovi, nebo přímo na [email protected] (pak je vhodné tohoto člověka pro tento úkol „zaškolit“ pomocí Metodického průvodce podobně jak proběhlo „zaškoleni“ v Liticích).
  • Individuální a spontánní naslouchání: Během těchto tří měsíců je samozřejmě také možné, aby synodní delegát vedl rozhovory na téma synodních otázek prezentovaných v Metodickém průvodci i individuálně, spontánně, neformálně, dle svých možností a příležitostí. I z těchto naslouchání je pak dobré zpracovat nějaké písemné postřehy a zaslat je také do konce června na [email protected] (je možné použít formulář zápisu ze skupinek, nebo prostě poslat mailovou zprávu). Stejně tak může synodní delegát rozdat synodní otázky komukoli s prosbou, aby na ně sám dle svého způsobu zpracoval svojí vlastní reakci a poslal ji synodnímu delegátovi, nebo přímo na synodní e-mail [email protected].
  • Dotazník: Během května a června jsou všichni katoličtí křesťané v diecézi, zvlášť ti, kteří v diecézi mají svěřenou nějakou službu, zváni k vyplnění dotazníku. Veškeré informace k jeho vyplnění a distribuci najdete na synoda.bip.cz/dotaznik
Témata pro první etapu:
Praktické pomůcky:

Zdroj: synoda.bip.cz/naslouchani