Photo by Guillaume de Germain on Unsplash

Do nového roku 2023 mám pro vás dva dárky - deset let starou nahrávku skvělého rozhovoru Petra Vaďury s biblistou Jiřím Benešem o tzv. Áronském požehnání a jako bonus jednu z mých oblíbených irských modliteb.

Kéž vás tato slova provázejí po celý rok!

Petr

Áronské požehnání

Rozhovor Petra Vaďury s biblistou Jiřím Benešem na ČRo 1. 1. 2012

Biblický text: Numeri 6,22-27

AUDIONAHRÁVKA POŘADU ZDE

Žehná tobě Hospodin a soustředí se na tebe
Rozsvěcí Hospodin tvář svou nad tebou a omilostňuje tě
Nese Hospodin tvář svou k tobě a klade na tebe pokoj

Irská modlitba

Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení, 
protože vím, že stejně nezůstaneš. 

Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, 
protože je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví. 

Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest, 
protože už ji stejně dávno znáš. 

Víš také, že utrpení zušlechťuje, 
že slzy očišťují srdce a bolest že zároveň zraňuje i posiluje. 

Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál: 

Abys byl za všechno vděčný, 
i když se Ti to třeba nelíbí. 

Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil, 
i když jich možná není až zas tolik. 

Abys byl statečný, 
i když si myslíš, že už to nejde. 

Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval, 
protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho. 

Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit, 
i když se zdá nedosažitelný. 

Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu, 
ale po celý rok aby Ti pomáhaly. 

Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový, 
a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne opustil. 

Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm,
s nimiž Tě pojí láska.

A abys nezapomněl, že každá růže má trny, 
ale přesto je krásná.

Zdroj: Řk farnosti na Lipně