Od první neděle postní 2023 se v plzeňské diecézi v návaznosti na osmou kapitolu apoštolské exhortace o lásce v rodině Amoris laetitia papeže Františka otevírá prostor pro rozlišování možnosti přijímání svátostí manžely žijícími v novém, tzv. "neregulérním" svazku. 

Pastýřský list biskupa Tomáše Holuba a další důležité informace a dokumenty ke stažení najdete v oddíle nazvaném Milosrdentví pro rozvedené na webových stránkách Biskupství plzeňského:

Tam také najdete odkazy na tyto tři zásadní dokumenty:

Samozřejmě je velmi vhodné, pokud jste to ještě neudělali, se v této souvislosti seznámit i s celým textem Amoris laetitia, který je vám (spolu s doprovodnými dokumenty) k dispozici zde:

Živé komentáře (biskupa Tomáše a Jindřicha Fencla) týkající se přístupu k lidem rozvedeným a žijícím v novém svazku v plzeňské diecézi si můžete poslechnout zde:

Přehled směrnic biskupů či biskupských konferencí na téma aplikace Amoris laetitia (průběžně doplňováno):

K teologickému prohloubení poselství exhortace Amoris laetitia mohou posloužit níže uvedené odkazy:

Nám všem přeji a vyprošuji, co biskup Tomáš píše na závěr svého pastýřského listu: Kéž je zkušenost odpouštějící Boží lásky pro každého z nás i pro celé naše diecézní společenství tím,  co znovu objevíme či co prohloubíme právě o letošní postní době.

Petr Hruška

Další zdroje: