Kázání bělehradského arcibiskupa László Németa, předsedy Mezinárodní biskupské konference svatých Cyrila a Metoděje sdružující biskupy ze Srbska, Kosova, Černé hory a Severní Makedonie, které pronesl při mši svaté slavené v rámci Evropského synodního kontinentálního shromáždění v pátek 10. února 2023 v kostele sv. Markéty v Praze - Břevnově: 

Drazí bratři a sestry,

Dnešní čtení nám přináší myšlenky a pravdy, které jsou velmi aktuální i dnes.

V prvním čtení (Gn 3,1-8) je popsáno objevení se hříchu v knize Genesis. Dalo by se o tom říci mnoho, ale pro mě je výchozím bodem našich úvah jedna otázka: Co zůstalo z prvotního díla stvoření po prvním hříchu?

Zůstává stvořený svět a jeho lidé. Bůh nám v důsledku naší svobodné volby umožnil uspořádat náš život zcela novým způsobem. Ale nyní, v jistém smyslu dále od něj, to znamená být vyhnán z ráje. Boha nemůžeme vidět vlastníma očima.

Teprve později Bůh litoval, že stvořil člověka a všechno živé: "Když Hospodin viděl, že je mnoho lidské špatnosti na zemi a že veškeré myšlení a snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému, litoval Hospodin, že udělal člověka na zemi, a trápil se ve svém srdci. Řekl: 'Zahubím lidi, které jsem stvořil, z povrchu země: s lidmi i krotká zvířata, drobné živočichy i nebeské ptáky. Mrzí mě, že jsem je udělal'.“ (Gn 6,5-7)

Schopnost člověka mít vztah s Bohem byla zachována. Byl to skutečně Bůh, kdo hledal člověka, nikoli člověk Boha. Člověk se před ním chtěl skrýt, protože jedním z největších vedlejších produktů hříchu je strach, který způsobuje, že se člověk nedívá Bohu do očí a pokorně ho neprosí o odpuštění. Po pádu zůstala otevřenost k poznání.

Had na to hrál, když první lidi nabádal, aby Boha neposlouchali. Poznáte něco nového, tak zněla jeho slova: budete jako Bůh.

Otevřenost vůči poznání je od té doby lidskou vlastností. Bez této otevřenosti bychom dodnes cestovali po světě bez kol, bez této otevřenosti by nebylo moderních počítačů a všeho, co dnes umožňují, jedním slovem: nebyl by digitální věk, nebyla by digitální revoluce.

Čím to je, že nástroje této revoluce používáme v naší církvi s velkým nadšením, ale když slyšíme o věcech, které ovlivňují vnitřní život člověka, které rozvíjejí jeho duchovně-somatický rozvoj a porozumění, jsme velmi skeptičtí? Není zvláštní, že podporujeme téměř veškerý vědecký vývoj, ale v náboženské sféře křečovitě lpíme na každé maličkosti, na staletých či tisíciletých pseudotezích, které moderní výzkum dnes vysvětluje jinak? Platí to o pojmu hříchu, o oblasti pochopení naší sexuality, o sociální nespravedlnosti a mohl bych pokračovat.

Dnešní evangelium (Mk 7,31-37) poukazuje na pravdu, že i po pádu má člověk stále možnost prosit Boha o pomoc. Dnešní příběh je zajímavý: Ježíš kupodivu není hlavní postavou první poloviny příběhu. Hlavními postavami jsou zde lidé, kteří vedou nemocného k Ježíši. Není to nemocný, kdo žádá Boha o pomoc, ale o pomoc jej žádají ti druzí jeho jménem. V tomto jednání se nacházíme my, biskupové, jejichž jedním z hlavních úkolů je pomáhat nemocným, hluchým, slepým, osamělým, jinak postiženým a myslícím lidem a zastávat se jich.

Nejnovější synodální shromáždění mi však pomohlo pochopit, že tento příběh lze vysvětlit i jinak. Co když jsme my ti nemocní z dnešního evangelia, ti hluší, němí nebo slepí? A co když oněmi lidmi, kteří nás vedou k Ježíši, jsou účastníci kontinentální části synody o synodalitě?

Ať už si dnešní evangelium vykládáme jakkoli, vždy se musíme s důvěrou a vírou obrátit na Ježíše: Vrať nám zrak, Pane. Vrať nám náš sluch, Pane. Vyjmi naše kamenná srdce a daruj nám místo nich srdce z masa a krve, jako je to tvoje.

Amen

Zdroj: Z anglického textu kázání zaslaného sekretariátem CCEE přeložil Petr Hruška

 

Další zdroje:

Články na téma synodalita na Agasovinách viz agas.cz/synodalita

Infostránka na téma Synoda o synodalitě viz agas.cz/synoda
Ostatní kontinentální shromáždění:
  • Severní Amerika - série deseti virtuálních setkání (prosinec 2022 až leden 2023)
  • Oceánie 5. - 9. února 2023, Suva, Fidži
  • Střední Východ 12. - 18. února, Bejrút, Libanon
  • Asie 24. - 26. února 2023, Bangkok, Thajsko
  • Afrika 1. - 6. března 2023, Addis Abeba, Etiopie
  • Latinská Amerika čtyři regionální shromáždění: 13. - 17. února 2023 El Salvador, 20. - 24. února 2023, Dominikánská republika, 27. února - 3. března 2023 Ekvádor, 6. - 10. března 2023 Brazílie

Více o kontinentálních shromážděních ZDE.