Vatikán zveřejnil harmonogram říjnového generálního shromáždění biskupské synody o synodalitě, která se bude konat ve Vatikánu od 4. do 29. října 2023.

Účastníci shromáždění synody

Seznam účastníků a podrobný program generálního shromáždění synody o synodalitě, které se bude konat v Římě od 4. do 29. října 2023, byly představeny ve vatikánské tiskové kanceláři 21. září.

Úplný seznam účastníků, který se ale ještě může změnit, zahrnuje 464 lidí, z nichž 365 – včetně 54 žen, historicky poprvé – má právo volit.

Celkem bude přítomno 82 žen. Zastoupeno bude také 15 východních katolických církví. Hlas církve na pěti kontinentech ponesou delegáti z 36 biskupských konferencí Afriky, 32 konferencí Evropy, 24 konferencí Ameriky, 18 konferencí Asie a 4 konferencí Oceánie.

Připojilo se k nim asi 20 předsedů dikasterií římské kurie a 52 členů jmenovaných přímo papežem.

Kromě 12 delegátů z jiných křesťanských denominací bude shromáždění podporováno přibližně 60 facilitátory a odborníky, aby byl zajištěn hladký průběh setkání.

První dny shromáždění synody

Generálnímu shromáždění bude předcházet ekumenická vigilie (Together – Gathering of the People of God) na Svatopetrském náměstí 30. září a třídenní duchovní cvičení v oblasti mimo Řím pro všechny členy synody. Tyto exercicie povedou dva spirituálové synody, britský dominikánský kněz Timothy Radcliffe a italská benediktinská řeholní sestra Maria Ignazia Angelini.

Účastníci se pak vrátí do Vatikánu 4. října. Program tohto dne zahrnuje slavnostní zahajovací mši s papežem Františkem v 9 hodin ráno a první generální kongregaci odpoledne. Při tomto zahájení promluví generální sekretář synody kardinál Mario Grech, generální relátor synody kardinál Jean-Claude Hollerich a papež František. Na rozdíl od pracovních jednání, která budou následovat v dalších dnech, bude tento první den přístupný i veřejnosti.

Členové synody se pak budou od pondělí do soboty střídat v malých skupinkách v pěti úředních jazycích (italštině, španělštině, angličtině, portugalštině a francouzštině) a v generálních shromážděních.

Práce s Instrumentum laboris

Celkem bude 14 termínů pro setkání pro malé skupiny (circuli minores) o přibližně 10 lidech a 21 generálních shromáždění v audienční síni Pavla VI., kde je uspořádání sedadel navrženo tak, aby usnadnilo poslech a účast.

Neděle 8., 15. a 22. října, stejně jako pátek 27. října, jsou dny volna.

Při svých jednáních se účastníci synodního shromáždění budou věnovat pracovnímu dokumentu Instrumentum laboris, který byl zveřejněn 20. června 2023:

  • 5. až 7. října se zaměří na první část dokumentu
  • 9. až 12. října se budou zabývat druhou částí dokumentu
  • 13. až 17. října se zaměří na třetí část dokumentu
  • 18. do 21. října na čtvrtou a závěrečnou část dokument
9. října bude zvolena Komise pro souhrnnou zprávu a Komise pro informace

Duchovní rozměr shromáždění

Je naplánována řada veřejně přístupných duchovních akcí:

  • 12. října 2023 pouť (místo ještě nebylo oznámeno) 
  • 19. října 2023 modlitba za migranty a uprchlíky na Svatopetrském náměstí 
  • 25. října 2023 růženec ve vatikánských zahradách 
  • 9., 13., 18. a 23. října mše svaté v bazilice svatého Petra 

Závěrečné dny shromáždění

Ve dnech 22., 24. a 27. října se sejde redakční komise, aby vypracovala "souhrnnou zprávu" ("summary report") – závěrečný dokument tohoto shromáždění. Návrh první části této zprávy bude přečten na generálním shromáždění 23. října, návrh druhé části pak 25. října. V každé fázi budou moci účastníci reagovat a zaslat svá stanoviska generálnímu sekretariátu.

Celý text, který bude dokončen 27. října, bude přečten 28. října a předložen 364 delegátům s hlasovacím právem k posouzení. Valné shromáždění bude zakončeno závěrečnou mší 29. října 2023 v 10 hodin v bazilice sv. Petra.

Druhé generální shromáždění synody je naplánováno na říjen 2024.

Podle článku na Aletheia
zpracoval Petr Hruška