AUTOPŮST JE...

  • pokus o prověření vlastní mobility v době od Popeleční středy 14. února do Bílé soboty 30. března 2024 (připojit se můžete i na kratší období např. pouze v posledním týdnu před Velikonocemi v tzv. Svatém týdnu)
  • impulz k objevení a vyzkoušení existujících alternativ (kolo, vlak, autobus, chůze, spolujízda)
  • příspěvek ke zlepšení vlastní fyzické kondice a prostředek k vymanění se z nových důsledků hříchu
  • možnost společně spoluvytvářet budoucnost vážící si života

Další podrobnosti o iniciativě včetně nápadů, jak se připojit či teologických reflexí na toto téma najdete na www.autopust.cz