Přečtěte si důležitý pastýřský list našich biskupů schválený online v dnešní pravé poledne. Původně byl připravován pastýřský list na téma obrany tradičních velikonočně-pondělních zvyků, ale protože během celého dopoledne nebyl v tomto tématu dosažen konsenzus mezi všemi biskupy, rozhodli se vydat pastýřský list na toto druhé, méně kontroverzní téma. 

 

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ ČECH A MORAVY

O SLAVENÍ VÁNOC V ROCE 2024

(přečtěte při bohoslužbách o 2. neděli velikonoční 7. dubna 2024)

 

Bratři a sestry,

v tomto čase naplněném radostí z Kristova vzkříšení se na vás obracíme jako vaši pastýři, abychom vám nejprve poděkovali: díky za to, že v dnešním světě trpícím nesvorností jste světlem a nositeli naděje, kterou přináší radostná zvěst o Boží lásce až do krajnosti, o lásce, která, když jí to dovolíme, přemáhá každé zlo v nás i okolo nás.

Liturgické slavení tajemství naší spásy a zvláště událostí Kristova života, smrti a zmrtvýchvstání je pro nás křesťany skutečností mimořádného významu. V liturgii církve je to sám Kristus, který přichází k nám, aby spojil naše životy s tím svým a dal nám tak život věčný. Tato skutečnost však s sebou též nese jistou souvislost, která má zásadní důsledky pro naše liturgické slavení v tomto roce.

Jak jistě víte, slavnost Zvěstování Páně, která se každý rok slaví 25. března, musela být letos odložena, neboť toto datum připadlo na pondělí Svatého týdne. Ani v týdnu bezprostředně následujícím nebylo možné ji slavit, protože jsme prožívali oktáv Kristova vzkříšení. Dnes, když jeho oslavy vrcholí, vám však musíme oznámit nadcházející skutečnost.

Jak víte, Zvěstování Páně je událost Kristova početí z Ducha svatého v lůně svaté Marie, vždy Panny. S touto událostí pak přímo a bezprostředně souvisí událost jeho narození, kterou každý rok slavíme 25. prosince.

Z liturgického a teologického hlediska však není možné, aby se náš Spasitel narodil předčasně. Neslučuje se to s důstojností Ježíše Krista jako Božího Syna ani s důstojností jeho Matky a Bohorodičky Panny Marie. Z tohoto důvodu bude proto i liturgické slavení Kristova narození přesunuto na datum připadající na 9 měsíců po jeho početí. Slavnost narození Páně budeme tedy z rozhodnutí České biskupské konference v naší zemi slavit až ve středu 8. ledna 2025.

Prosíme, abyste tuto skutečnost přijali a také s ní obeznámili své rodiny, zvláště ty jejich členy, pro které není liturgické slavení prioritou. Věříme, že se tohoto nelehkého úkolu zhostíte s citlivostí sobě vlastní.

Přijměte k tomu naše upřímné požehnání.

✠ vaši čeští a moravští biskupové

On April 1st, 2024

Ke stažení ve formátu .pdf: