Světový den životního prostředí 2023: Solutions for plastic pollution

Týden po skončení Týdne Laudato si', téměř nepovšimnutě v širší veřejnosti, a to jak "světské" (s čestnými výjimkami jako Klub českých turistů, Praha 14, Eurocentrum Zlín, Život v Česku, či O2 Aréna), tak i "církevní" (s čestnou výjimkou české redakce Vatican News) jsme si v pondělí 5. června připomněli Světový den životního prostředí (World Environment Day). Tento připomínkový den OSN je organizován již 50 let, letos s tématem Solutions to plastic pollution.

Abych byl spravedlivý, informace o tomto dni samozřejmě proběhly na specializovaných webech jako web České inspekce životního prostředí, Ekolist, Enviweb, či Econnect, ale kdo z širší veřejnosti tyto weby sleduje? 

Proto jsem byl vděčný, že alespoň česká redakce Vatican News k tomuto tématu přinesla článek Michelle Raviart o setkání papeže Františka s organizátory tzv. "Zeleného a modrého festivalu". Při tomto setkání papež mluvil v souvislosti s tématem letošního Světového dne životního prostředí o náročné výzvě, která "vyžaduje změnu kurzu, rozhodnou změnu současného modelu spotřeby a výroby". I přes voji náročnost je však tato výzva podle papeže "podnětná a dosažitelná", protože umožňuje posun k životnímu stylu, který se vyznačuje úctou a péčí o stvoření a bližního.

Papež František poznamenal, že za padesát let, kdy si každoročně připomínáme Světový den životního prostředí, se zvýšila citlivost vůči těmto otázkám a "rozšířily se naše znalosti o dopadu našeho jednání na náš společný domov a na ty, kdo jej obývají a budou obývat", čímž se také zvýšil "náš smysl pro odpovědnost před Bohem, který nám svěřil péči o stvoření, před našimi bližními a před budoucími generacemi". Je dobře známo, zdůraznil dále papež s odkazem na zprávu IPCC o klimatu, že "rozhodnutí a činy učiněné v tomto desetiletí budou mít dopady na tisíce let", zejména pokud jde o dopady na klima planety. Jak ukázala pandemie Covidu-19, "náš svět je nyní příliš vzájemně závislý a nemůže si dovolit být rozdělen na bloky zemí, které prosazují své vlastní zájmy izolovaným nebo neudržitelným způsobem". 

Papež v této souvislosti také připomněl své setkání s rybáři ze San Benedetta del Tronto, kteří místo toho, aby přinesli denní úlovek zpět na své lodě, vrátili se s tunami plastů, čímž sice přišli o příjmy z rybolovu, ale zlepšili životní prostředí. Znovu zdůraznil, že změna je naléhavá a nelze ji dále odkládat. V tomto smyslu připomněl, jak se nedávno setkal s vedoucími představiteli rychlého občerstvení McDonald's, kteří přešli z plastových obalů na recyklovaný papír, a jak dokonce i Vatikán zakázal plasty, jejichž množství se tak snížilo o 93 %. Konkrétní kroky, které zajistí, že ti, kteří se narodí dnes, nebudou za 30 let žít v neobyvatelném světě. "Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost", uzavřel papež svoji promluvu.

Zdroj: Vatican News

Ročně se na celém světě vyrobí více než 400 milionů tun plastů, z nichž polovina je určena k jednorázovému použití. Z toho se recykluje méně než 10 %. Odhaduje se, že 19-23 milionů tun skončí ročně v jezerech, řekách a mořích. To je přibližně váha 2 200 Eiffelových věží dohromady. Mikroplasty - drobné plastové částice o průměru do 5 mm - se dostávají do potravin, vody a vzduchu. Odhaduje se, že každý člověk na planetě zkonzumuje více než 50 000 plastových částic ročně - a ještě mnohem více, pokud se vezme v úvahu vdechování. Odhozené nebo spálené jednorázové plasty poškozují lidské zdraví a biologickou rozmanitost a znečišťují všechny ekosystémy od vrcholků hor až po dno oceánů. (Zdroj: www.un.org)

Co konkrétně můžete podniknout vy?

Politická rovina: S dostupnými vědeckými poznatky a technologiemi pro řešení tohoto problému musí přijít vlády, firmy, neziskové společnosti a další zúčastněné strany a rozšířit a urychlit opatření k vyřešení této krize. O tom je velká část papežovy encykliky Laudato si'. Je ale také důležité přinést svůj díl do celkové mozaiky řešení.

Změna životního stylu by mohla vyvinout zdravý tlak na ty, kteří mají politickou, ekonomickou a sociální moc. K tomu dochází, když jsou hnutí spotřebitelů schopna docílit, že se jisté produkty přestanou kupovat. Tímto způsobem efektivně ovlivňují jednání podniků a nutí je k tomu, aby brali v úvahu environmentální dopad a modely produkce. Je skutečností, že když sociální stereotypy sahají na zisk, jsou podniky nuceny produkovat jiným způsobem. To nám připomíná sociální zodpovědnost spotřebitelů. „Nakupování je vždy mravní, a nejen ekonomický úkon“ (Benedikt XVI. Caritas in veritate, čl. 66). Proto se dnes „téma zhoršování životního prostředí týká jednání každého z nás“ (Benedikt XVI., Poselství ke Světovému dni míru 2010, čl. 11).

papež František, encyklika Laudato si', čl. 206

Organizační rovina: Můžete také oslovit svého faráře (či svého biskupa) s návrhem zavést nějaká "zelená" opatření na úrovni vaší farnosti či diecéze - pár podnětů k tomu najdete např. na níže připojených odkazech.

Existence zákonů a norem z dlouhodobého hlediska nestačí omezit špatné jednání, třebaže existuje účinná kontrola. K tomu, aby právní norma působila relevantní a trvalé účinky, je nezbytné, aby ji většina společnosti na základě vhodných motivací přijala a reagovala osobní proměnou. Pouze na základě kultivace solidních ctností je možné darovat se v nasazení za životní prostředí.

Jestliže se někdo – ačkoli mu jeho ekonomické podmínky umožňují spotřebovat a utrácet víc – radši lépe oblékne místo toho, aby zapnul topení, znamená to, že si osvojil přesvědčení a způsoby prospěšné ochraně životního prostředí. Je velmi ušlechtilé osvojovat si úkol ochrany stvoření v drobných každodenních úkonech a je úžasné, když je výchova dovede tak motivovat, že se stanou životním stylem.

Výchova k environmentální zodpovědnosti může vést k mnohým postojům, které mají přímý a důležitý dopad na ochranu životního prostředí – jako například omezování použití plastových či papírových materiálů, omezení spotřeby vody, třídění odpadu, vaření pouze takového množství pokrmů, které se stačí spotřebovat, ochrana jiných živých tvorů, využívání veřejné dopravy nebo sdílení stejného vozidla s vícero cestujícími, sázení stromů, zhášení zbytečného osvětlení a tak dále.

Toto všechno je součástí velkorysé a důstojné kreativity, která ukazuje tu nejlepší stránku lidské bytosti. Když ze svého hlubokého přesvědčení radši opětovně použijeme nějakou věc místo toho, abychom se jí rychle zbavili, může to být skutek lásky, který vyjadřuje naši důstojnost.

papež František, encyklika Laudato si', čl. 211

Osobní rovina: Pro praktické kroky, jak motto letošního Světového dne životního prostředí integrovat do vašeho vlastního životního stylu, se můžete opět nechat inspirovat na níže připojených odkazech.

  • Nekupujte vodu balenou v plastu, pitím kohoutkové vody se vyhnete mikroplastům a kvůli chuti si ji můžete upravit filtrací, nebo třeba tyčinkami z aktivního uhlí. Filtry z filtračních konvic pak lze zanést, či poslat tam, kde je zrecyklují a ještě vám dají slevu na nové.
  • Nakupujte bezobalově. Nebo aspoň kupujte větší balení a přelejte/přesypejte do vlastních nádob
  • Kdo pamatuje síťovky na nákup? Je to klasika a navíc znovu v módě. Každopádně lepší, než jednorázová plastová taška.
  • Vlhčené ubrousky obsahují chemikálie a plasty, které nelze biologicky rozložit. Nepoužívejte je, je to zbytečné.
  • Vyhýbejte se miniporcím (např. sušenek, mléka, kávy, cukru), které spotřebují mnoho (především plastových) obalů.
  • Pijte kávu z vlastního hrnku a nepoužívejte jednorázové kelímky.
  • Jedno mimino spotřebuje cca 6000 plen, ty jednorázové s plasty se rozkládají stovky let... Je čas přejít na látkové.
  • Na pečivo nepoužívejte igelitové pytlíky, pořiďte si ty na opakované použití.
  • I polystyren lze recyklovat, bylo by škoda jej dávat do popelnice na směs.
  • Nakupujte jídlo tam, kde vám ho dají do opakovaně použitelných obalů.
  • Nádoby na třídění odpadu (včetně těch žlutých na plast) nebývají dál než 100 metrů. Využívejte je naplno.
  • Smyslem recyklace je využívat materiály opakovaně. Nakupujte produkty z recyklovaných materiálů, teprve pak se kruh uzavře…

Nesmíme si myslet, že tyto snahy svět nezmění. Takové skutky šíří ve společnosti dobro, které vždy ponese ovoce nezávisle na tom, co jsme schopni vidět, protože vzbuzují v lůně této země dobrotu, která má vždy tendenci šířit se – někdy i neviditelně. Takové způsoby jednání nám navíc navracejí vědomí naší vlastní důstojnosti, vedou nás k větší existenciální hloubce a umožňují nám zakoušet, že má cenu žít na tomto světě.

papež František, encyklika Laudato si', čl. 212

Další inspirace: