Dále v článku je vám k dispozici pozvánka ke slavení letošní Doby stvoření (1. 9. - 4. 10. 2023) a praktický průvodce slavením této doby, během níž papež František zve k zapojení se do proudu modliteb křesťanů po celém světě za spravedlnost a pokoj v celém stvoření.

Na závěr této Doby stvoření, 4. října 2023, bude zveřejněno pokračování encykliky Laudato si'. Sám papež František k tomu řekl (zdroj): "V tento den plánuji zveřejnit exhortaci, druhé Laudato si'. Připojme se k našim křesťanským bratrům a sestrám v závazku chránit stvoření jako posvátný dar Stvořitele." (online živé vysílání prezentace této exhortace ZDE)

Před několika dny bylo vydáno Instrumentum laboris k nadcházející fázi synody o synodalitě. Nářek země a nářek chudých v něm zaujímá velmi významné místo. Bod B.1 "Zářící společenství. Jak můžeme být plněji znamením a nástrojem jednoty s Bohem a jednoty celého lidstva?" klade veliký důraz na to, že komunio církve je vyživováno závazkem k spravedlnosti a péči o společný domov. A na pracovním listě k tomuto bodu se kladou zásadní otázky jako "Jaké zkušenosti máme s tím, že kráčíme spolu s jednotlivci, skupinami či hnutími mimo katolickou církev, abychom společně pečovali o náš společný domov?

Příležitostí k takové zkušenosti může být slavení Doby stvoření (1. 9. - 4. 10. 2023) spolu s mnoha dalšími křesťanskými církvemi a společenstvími po celém světě. ZDE si můžete stáhnout český překlad Průvodce slavením Doby stvoření 2023. Dále v tomto článku najdete myšlenky o různých aspektech slavení Doby stvoření od představitelů rozmanitých zúčastněných církví. Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření pak najdete ZDE, jeho shrnutí pak ZDE. Stránky věnované Době stvoření v angličtině najdete na Season of Creation

Hnutí Žít Laudato si' Česká republika ve spolupráci se světovým Hnutím Laudato si' a s Českou křesťanskou environmentální sítí připravilo pozvánku ke slavení letošní Doby stvoření (k dispozici ZDE), během níž se budete moci zapojit do proudu modliteb křesťanů po celém světě, když budou společně prosit a usilovat o to, aby se navzdory všem spáleništím kolem nás mocí Boží z našich srdcí vylévaly spravedlnost a pokoj.

V závěru svého poselství papež poukazuje na paralely mezi úsilím o ekologickou konverzi a synodálními snahami katolické církve. Jak píše, 4. října 2023, na svátek svatého Františka z Assisi, který završuje ekumenicky slavenou Dobu stvoření, bude zároveň ve Vatikánu zahájeno generální shromáždění synody o synodalitě vybízející k reflexi, obnově, synodálnímu dialogu a obrácení, do nichž se zapojuje všechen Boží lid. Papež si vypůjčuje symboliku toků, aby vykreslil církev jako „povodí řeky s mnoha velkými i malými přítoky, které se napájejí z téže vody. Každý pramen přidává svůj jedinečný a nenahraditelný přínos, až se všechny vlévají do obrovského oceánu milosrdné Boží lásky. Stejně jako je řeka zdrojem života pro prostředí, které ji obklopuje, má být i naše synodální církev zdrojem života pro společný domov a všechny, kdo v něm žijí. A stejně jako řeka dává život nejrůznějším živočišným a rostlinným druhům, má synodální církev dávat život rozséváním spravedlnosti a míru na každém místě, kam dosáhne“.

I při oslavách Doby stvoření, můžete využívat již dříve prezentovaný film The Letter (Okružní list), v němž vystupuje papež František a několik lidí zastupujících hlavní témata encykliky Laudato si' (vice k filmu ZDE). 

Praktické tipy ke slavení Doby stvoření najdete např. na stránkách Ekokonverze.

Festival Take Care 2023: Pro slavení Doby stvoření je také možné se inspirovat nabídkou ve stejném termínu konaného festivalu Take Care (1. 9. - 4. 10. 2023). Dle prezentace na stránkách festivalu "letošní festival Take Care je propojovací festival, snažíme se upozornit na různé formy vnitřního ekologického obratu, který je nezbytný pro přetrvání života na Zemi. Festival propojuje události v oblasti umění, praktické workshopy, aktivismus, slovo i spiritualitu. Rádi bychom inspirovali k osobní proměně a také připomněli, jaké různé podoby může ohleduplnější, ekologicky, duchovně a sociálně uvědomělý přístup k životu mít. V programu je propojeno kolem 50 akcí, tématické okruhy jsou slovo, umění, aktivismus, workshopy a spiritualita. Nevytváříme nový program, věříme, že dobrých věcí se už děje dost. Záměr je propojovat akce, které běží ve vlastní produkci a upozornit na různé podoby přístupu založeného na úctě k našemu společnému domovu."


Na základě materiálů
Světly Hanke Jarošové připravil
Petr Hruška
Žít Laudato si' na českém Západě

 
 

Představitelé různých církví k Době stvoření

„Doba stvoření je skvělá příležitost pro křesťany všude po světě, aby ztělesňovali ono společenství, pro něž jsme my lidští pozemšťané stvořeni, a aby při tom hledali cesty života, jež budují spravedlnost mezi lidmi a dovolují předivu života na Zemi, aby vzkvétalo.“ 

- Cynthia D. Moe-Lobeda, Ph.D., profesorka teologické a sociální etiky, Pacifický luterský teologický seminář, California Lutheran University; ředitelka, PLTS Centrum pro klimatickou spravedlnost a víru

„V dějinách lidské existence nebyla nikdy doba, kdy jsme představovali tak vážné ohrožení nejen své vlastní existence, ale i existence všeho ostatního, co žije. Ale ještě je čas jednat, budeme-li jednat teď a společně.“ 

- biskupka Olivia Graham, diecéze Reading, Anglikánská církev

„Doba stvoření je životně nutná a důležitá připomínka, že Bůh svou uzdravující, spravedlnost hledající lásku prokazuje každé části svého stvoření. Jako církev, Boží dům, máme žít tuto sebedarující lásku pro dobro všech.“

- Reverend Faith Whitby, biskup z Central District, Metodistická církev Jižní Afriky

„Žijeme ve velmi neklidných a zneklidňujících dobách, kdy dál zápasíme o světový mír a smíření a jednotu všeho stvoření. Jsme obklopeni válkou, násilím, klimatickými výzvami a nespravedlivými systémy, které dál odlidšťují a utlačují lidi všude po světě. Naléhavě zveme křesťany, aby spolu s Bohem vstoupili do řeky proudící k spravedlnosti a míru ve světě.“

- Rev. prof. Dr Jerry Pillay, Generální tajemník Světové rady církví

„Doba stvoření je pro mladé lidi připomínkou, že Bůh je Stvořitel a my lidé spolu s ostatními živočichy a rostlinami jsme tvorové. Připomíná nám, abychom se o sebe starali navzájem, jako se náš Stvořitel stará o nás. Doba stvoření je důležitá pro mládež, protože nás mladé vidí jako vůdce dneška, spíše než oběti zítřka.“ 

- Priyanka Gloria Gupta, stážistka ve Světovém společenství reformovaných církví

„Doba stvoření je zvláštní doba v roce, kdy se modlíme s ostatními jako součást Božího stvoření. Připomínáme si, že naše společná odpověď lásky ke stvoření pochází z toho, že jsme v láskyplném vztahu s naším Stvořitelem Bohem.“ 

- Jasmine Kwong, podpora péče o stvoření, Lausanne Movement

„Tato Doba stvoření nám bude příležitostí modlit se, přemýšlet a jednat společně jako Boží lid ve prospěch našeho společného domova. Jako přítoky, které se spojují, aby vytvořily mohutnou řeku, se ekumenická rodina sejde na synodální cestě péče o společný domov skrze spravedlnost a pokoj.“ 

- sestra Alessandra Smerilli, tajemnice vatikánského Dikasteria pro podporu integrálního lidského rozvoje

„Členové ACT Alliance všude po světě slaví Dobu stvoření každý rok od 1. září do 4. října. Slavte letos s námi.“ 

- Rudelmar Bueno de Faria, Generální tajemník, ACT Alliance

„Doba stvoření je pro církve Blízkého východu obdarováním. Probudila rozměr vztahu ke stvoření, který již byl přítomen v zdejších rozmanitých bohoslužebných tradicích, nabídla jazyk, který odpovídá tomu, co je důležité pro mladé lidi, a vytvořila most mezi rozmanitými duchovními úřady a mezi společenstvími víry a občanskou společností.“ 

- Rev’d Dr. Rima Nasrallah, Rada církví Blízkého východu

Dokumenty ke stažení:
Více k tématu: