Mistře, kde bydlíš? (ONLINE)

Moji milí,

dlouho jsem s touto nabídkou váhal, ale pak jsem si řekl, že se blíží postní doba a že následující podněty, které uzrály jako plod mé osobní meditace nad biblickým textem souvisejícím s mottem plzeňské diecéze pro rok 2024 ve světle pojetí misijního poslání církve u papeže Františka, možná mohou posloužit i vám. Možná k osobnímu ztišení, možná k setkáním ve společenství či ve farnosti v duchu „lectio divina“. Nebo jen k prostému pročtení a promyšlení.

Specifickým způsobem pak snad mohou sloužit také jako podklad pro setkávání modlitebních či biblických skupin během I. etapy diecézní synody a jako inspirace pro podněty pro tuto synodu.

Text Mistře, kde bydlíš? (.pdf) si můžete stáhnout a vytisknout jako brožuru ve formátu A 5. Je vám ale také k dispozici přímo online na Mistře, kde bydlíš? ONLINE.

Ať už se necháte těmito podněty inspirovat, či ne, přeji vám všem požehnanou cestu postní dobou.

Petr

"Mistře kde bydlíš?" ve dvou formátech: