Synodní delegáti a delegátky

Diecézní pastorační rada zvolila 11. března 51 delegátů Diecézní synody, které před tím navrhly pastorační a ekonomické rady farností z celé diecéze, doplněné o členy aktivních synodních skupinek. Seznam všech delegátů naleznete na synoda.bip.cz/delegati. Celkem má synoda 103 delegátů a delegátek (z titulu funkce, na základě volby ve farnostech, za různé spolky z diecéze a dle výběru biskupa Tomáše).

Synodní delegáti a delegátky:
  • 60 mužů a 43 žen
  • 1 emertitní biskup, 22 kněží (17 diecézních a 5 řeholních), 3 jáhnové, 4 řeholnice, 1 řeholník a 72 ostatních bratří a sester
  • 18 z titulu funkce, 61 na základě volby (5 kněží z vikariátů, 27 mužů a 24 žen z farností, 4 řeholní sestry a 1 řeholní bratr) a 24 jmenovaných biskupem (1 muž a 6 žen dle nominace spolků, 7 mužů a 10 žen přímým jmenováním) 

synoda.bip.cz/delegati

Setkání synodních delegátů a delegátek v Liticích

První setkání delegátů diecézní synody v Liticích 23. března mělo za cíl navzájem se seznámit a představit úkoly, které jsou před delegáty v následujících třech měsících. Tím základním je organizovat ve spolupráci s pastoračními radami farností naslouchání ve farnostech a společně hledat odpovědi na tři synodní otázky. Součástí setkání byla společná modlitba za synodu, praktické vyzkoušení metody rozhovoru v Duchu, vysvětlení zásad facilitace skupiny a samozřejmě výborná litická pizza.

Malé videookénko a fotoalbum vám umožní na setkání nahlédnout i trochu "barevněji":

 

Fotogalerie ze setkání:

Modlitební síť přímluvců

Všichni v diecézi jsou zváni k zapojení se do modliteb sítě za diecézní synodu, ať už formou modlitby osobní, či ve společenství. Ti, kteří se chtějí zapojit do této sítě a modlit se za synodu tam, kde žijí, se mohou ozvat na e-mail [email protected]; synodní tým jim pak bude jednou měsíčně zasílat úmysly k modlitbě za synodu na příslušný měsíc. Tyto přímluvy (spolu s dalšími podněty k osobní i společné modlitbě) najdete také na synoda.bip.cz/primluvy

Naslouchání duben až červen

Po Velikonocích I. etapa diecézní synody vstoupila do fáze naslouchání, během které se budou synodní delegáti a delegátky setkávat k naslouchání v pastoračních a ekonomických radách farností i při dalších příležitostech ve svém vlastním okolí.

Praktické podněty k fázi naslouchání: